Hjem

Institutt for informatikk

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for informatikk

Navid Ghaedi Bardehs bilde
Bram Burgers bilde

Bram Burger

Stipendiat, Computational Biology Unit (CBU), PROBE

Institutt for informatikk

Bram.Burger@uib.no

Pinar Heggerness bilde

Pinar Heggernes

Instituttleder

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 41 75
  • +47 924 82 316

Pinar.Heggernes@uib.no

Inge Jonassens bilde

Inge Jonassen

Professor, også leder av Computational Biology Unit

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 47 13
  • +47 905 24 316

Inge.Jonassen@uib.no

Fahad Panolans bilde

Fahad Panolan

Forsker, Post doctoral Fellow

Institutt for informatikk

  • +47 911 37 181

Fahad.Panolan@uib.no

Kjell Petersens bilde

Kjell Petersen

Forsker, Gruppeleder CBU Servicegruppe

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 40 37

Kjell.Petersen@uib.no

Sverre Storøys bilde

Sverre Storøy

Professor emeritus

Institutt for informatikk

  • +47 55 58 41 65
  • +47 00 00 00 00

Sverre.Storoy@uib.no

Sider