Hjem
Institutt for informatikk
Gruppekontakter

Kontaktpersoner for forskningsgruppene ved Institutt for informatikk

Hver forskningsgruppe har en kontaktperson, som vi kaller for gruppekontakt. Gruppekontaktene møter med instituttlederen én gang i måneden og støtter ledelsen av instituttet.

Hovedinnhold