Hjem
Institutt for informatikk
Ledelse og Administrasjon

Ledelse og administrativ stab

Hovedinnhold

Instituttleder

Inge Jonassen
+47 55 58 47 13
Inge.Jonassen@uib.no

Stedfortreder for instituttleder og
Leder for utdanning

Fredrik Manne
+47 55 58 41 90
Fredrik.Manne@uib.no

Administrasjonssjef

Linda Vagtskjold
+47 55 58 41 70
Linda.Vagtskjold@uib.no

Administrativ koordinator for CBU

Anna Kornienko
+47 55 58 41 73
Anna.Kornienko@uib.no

Seniorkonsulent
Kommunikasjon og lederstøtte

Randi Heggernes Eilertsen
+47 971 59 498
Randi.Eilertsen@uib.no

Administrasjonskonsulent
Front desk manager

May-Lill Helgesen
+47 55 58 41 81
may-lill.helgesen@uib.no

Ingrid Kyllingmark
+47 55 58 42 00
Ingrid.Kyllingmark@uib.no

Seniorkonsulent
Innkjøper

Tor M. Bastiansen
+47 55 58 41 89
torb@uib.no

Leder for forskningsseksjonen
Forskningsrådgiver

 

Stefanie Meyer
+47 55 58 86 93
Stefanie.Meyer@uib.no

Vit.ass. 50% CEDAS

Eirik Herfindal
+47 40299746
eirik.herfindal@uib.no 

Leder for studieseksjonen 

Eirik Rekve Thorsheim
+47 55 58 41 59
eirik.thorsheim@uib.no

Studiekonsulent

Mo Yan Yuen
+47 55 58 41 82
Mo.Yan.Yuen@uib.no

Studiekonsulent

Kristian Teofilovic
+47 55 58 41 98
kristian.teofilovic@uib.no

Studiekonsulent

Marte Hauge
+47 55 58 41 91
m.hauge@uib.no

Studiekonsulent

Sarah Sharif Hordvik
+47 55 58 94 29
Sarah.Hordvik@uib.no

HR-rådgiver

 

Karoline Christiansen
+47 55 58 47 70
Karoline.Christiansen@uib.no

HMS/-Arbeidsmiljøkonsulent

Marta María Lopez
+47 55 58 41 64
Marta.Lopez@uib.no

Overingenør IT-systemer

Stanislav Oltu
+47 55 58 43 91
Stanislav.Oltu@uib.no