Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
IKTPLUSS-prosjekt

News Angler: Discovering unexpected connections in the news

Universitetet i Bergen er tildelt midler fra Forskningsrådets IKTPLUSS til å utvikle verktøy som skal bidra til mer effektiv og nyskapende journalistikk.

News Angler
Prosjektleder for News Angler og professor ved UiB, Andreas L. Opdahl, og administrerende direktør i Wolftech, Arne Berven, mener at samarbeidet er en vinn-vinn-situasjon, og fremhever at de nå får økt sin kompetanse innen semantisk analyse.
Foto/ill.:
Ingrid Aarseth Johannessen, UiB.

Hovedinnhold

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Wolftech, som skal flytte inn i Media City Bergen.

– En målsetting for UiB i Media City Bergen er å samarbeide med klyngepartnere. Vi ønsker å bruke hverandres kompetanse, samtidig som vi går sammen om å utvikle og løse utfordringer innen mediebransjen. News Angler gjør nettopp dette, og her går UiB sammen med teknologiselskapet Wolftech om å utvikle innovative og effektive verktøy for journalister, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

Støtten er tildelt gjennom Norges forskningsråd sitt IKTPLUSS-program, som er en satsing på IKT-forskning og -innovasjon.

– News Angler er et prosjekt som tar utgangspunkt i nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier for å utnytte store data og sosiale medier. I prosjektet ønsker vi å analysere og forvalte data på semantisk nivå, forteller Andreas L. Opdahl, prosjektleder av News Angler og professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap (Infomedia), UiB.

Hjelper journalister å finne nye temaer og vinklinger

Prosjektets formål er å utvikle verktøy som skal hjelpe journalister å finne ny informasjon, temaer og vinklinger. Informasjonen skal de hente fra tekstbaserte medier, som sosiale medier og kommersielle nyhetsaggregatorer, og fra åpne kilder til referansedata. Sentralt står såkalte «semantiske teknologier», som tilbyr et standardformat for å representere informasjon og kunnskap som grafer eller nettverk, noe som gjør at informasjon og kunnskap blir enklere å analysere, gjenfinne og utveksle presist.

– Verktøyene vil hjelpe journalister med å finne andre saker og bakgrunnsinformasjon med en semantisk likhet til sakene de allerede arbeider med. Vi håper at løsningene som utvikles skal gi journalister informasjon og tips som de ikke vil finne andre steder, og som aller helst er uventet og overraskende, sier Opdahl.

Wolftech er i dialog med store internasjonale kringkastere

Prosjektet startet sommeren 2015, og består av UiB-forskerne Opdahl, Bjørnar Tessem og Csaba Veres fra SSIS-gruppen for semantiske og sosiale informasjonssystem, og medieviteren Lars Nyre. I tillegg deltar nøkkelpersoner fra Wolftech.

–Vi startet News Hunter, som er forgjengeren til News Angler, fordi vi så et behov for å effektivere journalistenes arbeidsverktøy. De verktøyene som da var på markedet var mest opptatt av «show», og tok ikke for seg sentrale problemstillinger som en journalist må forholde seg til, som å publisere innhold til ulike plattformer. Verktøyet var opprinnelig ment for TV2, men nå har vi videreutviklet det og er i kontakt med flere store internasjonale kunder innen kringkasting av nyheter, forteller Arne Berven, administrerende direktør i Wolftech.

Samarbeider med UiB på grunn av spisskompetanse

Samarbeidet mellom UiB og Wolftech startet ved at en student, som tok emner i semantisk teknologi ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, begynte å arbeide hos Wolftech. Deretter tok Wolftech kontakt med UiB, og det ble innledet et samarbeid.

– Vi gikk inn i et samarbeid med UiB fordi de har kompetanse innen semantisk analyse og sosiale medier. Det er en kompetanse som er vanskelig å opparbeide raskt i et lite gründerselskap. Samarbeidet er viktig for begge parter, sier Berven og utdyper:

–For universitetet er det viktig å ha en reell kunde og forske på reelle behov, mens for oss er det viktig å samarbeide med noen som har spisskompetanse på områder som vi ønsker å forbedre oss på. Samarbeidet kan også bidra til økt vekst i Wolftech og gi flere arbeidsplasser, sier han.

Opdahl er enig, men vektlegger samtidig at også forskningsgruppen og UiB får styrket sin kompetanse gjennom samarbeidet.

– Med prosjektet ønsker vi å bidra til et godt samarbeid på tvers av fagområder og opparbeide nye internasjonale relasjoner. Vi får nå muligheten til å bli enda bedre på kjerneområdene våre og bygge ny kompetanse rundt store data, sier Opdahl.

UiB ønsker flere samarbeid med mediebransjen

Instituttleder Leif Ove Larsen forventer flere forsknings- og innovasjonsprosjekter innen medieteknologi i årene framover. 

– Det er svært gledelig at instituttet har vunnet fram i Forskningsrådet med dette prosjektet. News Angler viser at instituttet har et forskningsmiljø innen medieteknologi på høyt nivå, som også vil kunne bidra med utvikling av nye løsninger for fremtidens journalistikk. 

– Instituttet har over flere år utviklet forsknings- og innovasjonssamarbeid med selskaper i medieklyngen i Bergen. Samlokaliseringen i Media City Bergen legger godt til rette for å styrke dette samarbeidet, sier Larsen.

Prosjektet har som målsetting å lyse ut en postdoktor og en doktorgradsavhandling, og 8 masteroppgaver. I tillegg planlegger de en rekke internasjonale publikasjoner og deltagelse på flere konferanser og workshops. Prosjektets varighet er fra våren 2018 til våren 2022.