Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Omlegging av master i medievitenskap

Forskning, analytisk kompetanse og arbeidslivsrelevans

Mastergraden i medievitenskap ved UiB har fått en faglig fornyelse. Sentrale stikkord for omleggingen er analytisk kompetanse, forskningsnær undervisning og arbeidslivsrelevans.

Poster medieivitenskap
Posterseminar: En av aktivitetene i studieløpet er presentasjoner av alle masterprosjektene.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Analytisk kompetanse fordi dette alltid har vært og fortsatt skal være kjernen i mastergraden. Du som kandidat skal opparbeide deg dyptgående innsikt i medievitenskapelige problemstillinger, og evne til selvstendig analyse på høyt nivå.

Forskningsnær undervisning fordi undervisningen nå knyttes direkte til aktive forskningsgrupper og pågående forskningsprosjekt ved instituttet.

Arbeidslivsrelevans fordi omleggingen legger vekt på flere praktiske undervisnings- og vurderingsformer, tydeligere formidling av overførbare ferdigheter, og fordi tilbud om arbeidslivspraksis er under utvikling.

Hvordan blir studieløpet lagt opp?

I høstsemesteret tilbys tre kurs på 15 studiepoeng, og studentene velger to av disse. I tråd med ønsker fra studentene blir det større forutsigbarhet enn før i kurstilbudet, med tre faste kurs som går hver høst. Dette er i MEVI304 Strategisk kommunikasjon, MEVI303 Medieestetikk og MEVI302 Avansert mediebruksanalyse.

I vårsemesteret tilbys det flere mindre kurs på 10 studiepoeng. Alle studenter må ta et obligatorisk emne der man utvikler skisse til masteroppgaven. I tillegg velger man kurs knyttet til pågående forskningsprosjekt, og får forskningserfaring og praktisk metodeopplæring. Et kurs med arbeidslivspraksis er under utvikling.

Masteroppgaven er uberørt av endringene og vil fungere som i dag. Studentene bruker det andre studieåret i mastergraden på fordypning i en selvvalgt medievitenskapelig problemstilling, og skriver masteroppgave under veiledning.

Hvorfor bør du bli masterstudent?

Hvis du begynner på master i medievitenskap i 2018, får du anledning til å bli med på et nytt og spennende studieløp. Graden gir deg analytisk kompetanse som er relevant i arbeidslivet, og anledning til faglig fordypning i problemstillinger du er interessert i. Det nye studieløpet er utviklet etter langvarig faglig arbeid med innspill fra dagens masterstudenter. Forskningsgrupper og prosjekter er i full gang med å utvikle undervisningsopplegg ut fra aktuelle medievitenskapelige problemstillinger, og vil ha deg som student.