Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Norsk fotohistorie

Dette er den første samla framstilling av fotografiets historie i Noreg, frå daguerreotypiet på 1840-talet til dagens digitale teknologi

Hovedinnhold


Sigrid Lien og Peter Larsen   -   ISBN: 9788252162912   -   Det Norske Samlaget  2007

Peter Larsen er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons-
og medievitenskap, Universitetet i Bergen.   
Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

Boka følgjer utviklinga både når det gjeld teknikk og ulike sjangrar: frå portrett-, landskaps- og dokumentarisk fotografi på 1800-talet til reportasjefotografi, familiefotografi og kunstfotografi på 1900-talet. Forfattarane skildrar korleis fotografiet i løpet av denne perioden har fått ein stadig større plass både i det offentlege og det private rommet. I framstillinga blir fotografiet diskutert ut frå eit dobbelt perspektiv – ikkje berre som estetisk objekt, men også ut frå dei sosiale funksjonane det har hatt opp igjennom tidene.

Boka er gjennomillustrert i fargar og vender seg til kunsthistoriestudentar og det fotointeresserte publikum.

Fra daguerreotypiet til digitale bilder