Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Norsk fotohistorie

Dette er den første samla framstilling av fotografiets historie i Noreg, frå daguerreotypiet på 1840-talet til dagens digitale teknologi

Main content


Sigrid Lien og Peter Larsen   -   ISBN: 9788252162912   -   Det Norske Samlaget  2007

Peter Larsen er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons-
og medievitenskap, Universitetet i Bergen.   
Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

Boka følgjer utviklinga både når det gjeld teknikk og ulike sjangrar: frå portrett-, landskaps- og dokumentarisk fotografi på 1800-talet til reportasjefotografi, familiefotografi og kunstfotografi på 1900-talet. Forfattarane skildrar korleis fotografiet i løpet av denne perioden har fått ein stadig større plass både i det offentlege og det private rommet. I framstillinga blir fotografiet diskutert ut frå eit dobbelt perspektiv – ikkje berre som estetisk objekt, men også ut frå dei sosiale funksjonane det har hatt opp igjennom tidene.

Boka er gjennomillustrert i fargar og vender seg til kunsthistoriestudentar og det fotointeresserte publikum.

Fra daguerreotypiet til digitale bilder