Hjem

Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

RETTSVITENSKAP SOM FORMER SAMFUNNET
Politi. UiB.

Bidrar til økt rettssikkerhet i samfunnet

Prosjektet Politi- og påtalerett gir viktige faglige bidrag til det praktiske rettsliv i politiet og påtalemyndigheten. Professor og leder Gert Johan Kjelby mener at forskningsprosjektet har ført til en kraftsatsning på fagfeltet.

JUREVAL
JUREVAL - UiB.

– Helt klart i toppsjiktet på forskning

Forskningsrådets evaluering av rettsvitenskapen i Norge (JUREVAL) plasserer forskningen ved UiB i toppsjiktet.

Konferanse
Illustration photo of Justitia
des 03

Strafferettslig utilregnelighet

Velkommen til åpen konferanse ved Det juridiske fakultet om forholdet mellom psykiske lidelser og strafferetten fra et juridisk, filosofisk og psykiatrisk perspektiv.

MANGFOLD | RETTSVITENSKAP
Mangfold. Juss.

– Ønsker mer mangfold i jussen

Jurister har blitt kritisert for å være en homogen gruppe mennesker. Det juridiske fakultet ved UiB diskuterer tiltak for å endre dette.

BEDRE LÆRING | JUSS
Jan-Ove Færstad

Færstad vil bort fra monologpregede jussforelesninger

Med midler fra Diku startet Universitetet i Bergen i år opp med et treårig prosjekt som skal gi mindre monologpreget kunnskapsoverføring og mer aktive jusstudenter.