Hjem

Det juridiske fakultet

Tre studenter smiler til kamera på Det juridiske fakultet

Bli student ved Det juridiske fakultet! 

Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram i rettsvitskap.

Studietilbod

Studiekvardag

Opptak

Publikasjon
forsidebilde av publikasjonen

Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.

SØK MASTERSTIPEND:
se utlyste masterstipend.

Skrive stor master i juss? Søk stipend!

Som masterstudent ved Det juridiske fakultet kan du velge å skrive stor masteroppgave og søke stipend fra en av de aktuelle forskergruppene. Her er stipendene du kan søke på.

Koronavirus:
coronavirus og jusstudent

Informasjon til studenter ved Det juridiske fakultet

Etter 12. mars foregår all undervisning og alle eksamener ved Det juridiske fakultet våren 2020 digitalt

Nyhet
Bilde av Dragefjellet

Rekordmange vil studere juss ved UiB

Tall fra samordna opptak viser at i alt 1958 søkere har juss ved UiB som førstevalg. Det er 104 flere enn i fjor.