Hjem
Det juridiske fakultet
HMS

Helse, miljø og sikkerhet ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet anser et godt og sikkert lærings- og arbeidsmiljø som viktig for å levere forskning og utdanning på et høyt nivå. Fakultetet skal ha god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet.

Overordnede HMS-ansvarlige ved fakultetet er dekan Karl Harald Søvig og fakultetsdirektør Øystein L. Iversen.

HMS-utvalget

Utvalget bistår fakultetsledelsen i HMS-relaterte saker og sørger for fremdrift i det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet. Utvalget har jevnlige møter. Dersom du vil fremme en sak, kan du ta kontakt med utvalgets sekretær. Utvalgets sammensetning er:

Linjeleder: Øystein L. Iversen

Hovedverneombud og verneombud administrativ stab: Henning Simonsen

Varaverneombud administrativ stab: Kjersti Bakke Sørensen

Verneombud vitenskapelig stab og varahovedverneombud: Tine Eidsvaag

Varaverneombud vitenskapelig stab: Agnes Camilla Bernt

Sekretær for HMS-utvalget og HMS-koordinator: Ingrid Straume

Brannvernansvarlig: Vivian Gjelsvik (gjennomfører også vernerunden sammen med verneombudene)

Avvikssystem

Informasjon om hva som skal meldes som avvik finner du i HMS-portalen: Hva er et avvik?

ICE Hjertestarter

Fakultetet har to hjertestartere utplassert i fellesområdene:

  • Ved siden av inngangsdøren til kontorfløyen i vrimlearealet i 6. etasje
  • Ved kopimaskinen i JUSSII 4. etasje.

Ansvar for HLR (hjertestarter): Vivian Gjelsvik