Hjem
Det juridiske fakultet
HMS

Helse, miljø og sikkerhet ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet anser et godt og sikkert lærings- og arbeidsmiljø som viktig for å levere forskning og utdanning på et høyt nivå. Fakultetet skal ha god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet.

Hovedinnhold

Overordnede HMS-ansvarlige ved fakultetet er dekan Karl Harald Søvig og fakultetsdirektør Øystein L. Iversen.

HMS-utvalget

Utvalget bistår fakultetsledelsen i HMS-relaterte saker og sørger for fremdrift i det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet. Utvalget har jevnlige møter. Dersom du vil fremme en sak, kan du ta kontakt med utvalgets sekretær. Utvalgets sammensetning er:

Linjeleder: Øystein L. Iversen

Hovedverneombud og verneombud administrativ stab: Henning Simonsen

Varaverneombud administrativ stab: Kjersti Bakke Sørensen

Verneombud vitenskapelig stab og varahovedverneombud: Tine Eidsvaag

Varaverneombud vitenskapelig stab: Agnes Camilla Bernt

Sekretær for HMS-utvalget og HMS-koordinator: Vivian Gjelsvik

Brannvernansvarlig: Vivian Gjelsvik (gjennomfører også vernerunden sammen med verneombudene)

Avvikssystem

Informasjon om hva som skal meldes som avvik finner du i HMS-portalen.

Informasjon til gjester  

Varslingsrutiner og beredskap - Informasjon til gjester/gjesteforskere/gjesteforelesere ved Det juridiske fakultet

Gjør deg kjent med fluktveiene ved brann ved ankomst til fakultetet, og evakuer bygningen ved brann eller annen truende situasjon.

Akutte situasjoner
Ved hendelser med fare for liv, helse og sikkerhet varsle følgende:

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Gi beskjed om:

  1. Hvem du er
  2. Hva som har skjedd
  3. Hvor det har skjedd
  4. Skadeomfang

Ring deretter: Universitetets vekter- og beredskapstelefon 55 58 80 81.

Vaktselskapet ved Universitetet i Bergen varsler videre.