Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Michael S. Moore om forslaget til ny tilregnelighetsregel i NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.
Michael S. Moore var innleder ved Bergen Lecture 2015. Her kan du se hele innlegget.
Velkommen til gratis lunsjkonsert med julestemning i Universitetsaulaen!
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at professor emeritus Nils Nygaard gikk bort 3. november 2015.
Nytt praksistilbod har ført til dobling i talet på studentar som skal på utveksling til Kina.
Den andre uken i november var fakultetet vertskap for en delegasjon fra India.
Walter F. Mondale, ny æresdoktor ved UiB, ble hedret med en markering i USA mandag denne uken, med flere representanter fra UiB og Det juridiske fakultet til stede.
Det juridiske fakultet tilbyr amerikanske studenter studieplass kombinert med et «internship» i Bergen for å gjøre fakultetet mer attraktivt for amerikanske studenter.
The Annual Public Procurement Conference organized by the Norwegian Complaints Board (“KOFA") was held on October 13th, 2015 in Bergen.
Det juridiske fakultet innfører obligatorisk engelsk emne på masterprogrammet i rettsvitenskap for at studentene skal bli bedre rustet for arbeidslivet.
I forbindelse med 200-årsmarkeringen av Norges Høyesterett, ble den årlige Rokkanforelesningen i år holdt av professor Lee Epstein. Se video!
"The problem of objectives pursued by the state under the application of the Market Economy Investor Principle (MEIP)"
Forsker Maja Janmyr arbeider for at flyktningenes menneskerettigheter skal bli best mulig ivaretatt. I høst følger hun situasjonen fra Libanon.
Ignacio Herrera Anchustegui participates at UACES 45th Annual Conference
Forfattarar av ny lærebok vil syna kor viktig grunnlovs-historia vår er internasjonalt.

Sider