Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

I artikkelen skrive Lunde om likheter og forskjeller mellom overtredelsesgebyr i konkurranseretten og foretaksstraff.
Det juridiske fakultet markerte 70-årsdagen til høyesterettsdommer Magnus Matningsdal med seminar og festskrift.
Barnevernet i Norge har fått en rekke dommer mot seg fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i forbindelse med omsorgsovertakelse. Nå skal UiB-forskere opprette en database om barnevernsvedtak i Norge de siste 25 årene, ledet av professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet.
Vi har byttet navn til "BERG" og er nå å finne på sosiale medier.
Kunstig intelligens er på vei inn i grunnskolen for å tilby skreddersydd undervisning. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka er ansvarlig for at det rettslige grunnlaget ivaretas i et tverrgaglig prosjekt om datalæringsanalyse.​​​​​​​
Kunstig intelligens er på vei inn i grunnskolen for å tilby skreddersydd undervisning. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka er ansvarlig for at det rettslige grunnlaget ivaretas i et tverrgaglig prosjekt om datalæringsanalyse.
I festskrift til Tor-Aksel Busch, har flere prosjekt deltakere bidratt.
Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund er medlem av nytt utvalg som skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet.
I Stillehavet finnes mange av klodens yngste stater. Postdoktor Joanna Siekiera har gitt ut bok som bidrar til etterlengtet juridisk kompetanse om nye regionsdannelser i det enorme havområdet.
Professor Henriette Sinding Aasen ved Det juridiske fakultet skal lede et regjeringsutvalg som skal undersøke de juridiske problemstillingene rundt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Målet er å styrke integreringsarbeidet i Norge.
Våren 2020 ble Norsk senter for kinesisk rett tildelt midler fra UiB til å utvikle en pilot innen virtuell utveksling, som et tiltak for å kunne gi studenter en form internasjonal erfaring siden de på grunn av pandemien ikke kunne reise på ordinær utveksling.
Pandemien er fortsatt med oss, og våre forskere jobber med mange spennende tematikker på tvers av fagfelt. Gjennom våren fortsetter vi med Pandemifrokost der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med dine tanker og ideer.
Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) besøkte UiB-jurister og eksperter tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre for å oppdatere seg på energiomstilling og havvind.
Malin Aaen er ansatt som midlertidig forsker ved forskningsprosjektet Politi- og påtalerett fra august 2021.
Elektrifisering av olje- og gassproduksjon er Norges beste og mest realistiske mulighet til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser og være et foregangsland i det det grønne skiftet, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.
Jussprofessor Linda Gröning, psykiater Unn K. Haukvik og filosof Susanna Radovic setter søkelys på vrangforestillinger og utilregnelighet. Målet er en felles forståelse på tvers av fagområder og bedre rettslige avgjørelser.
De mest ambisiøse energiprosjektene risikerer å stanses av kontroverser og søksmål, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.
Etter sjokket og sorgens akutte fase, kom spørsmålene. Hvorfor fikk ikke ungdommene på Utøya hjelp raskere? Hva motiverte Anders Behring Breivik til å drepe 77 mennesker, mange av dem barn? Hvordan skulle de etterlatte klare å leve videre? Møt fire UiB-forskere fra ulike fagfelt som har nærmet seg de vanskelige spørsmålene etter terrorangrepet 22. juli.

Sider