Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas- Lea Zoe Landolt

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Lea Zoe Landolt

Hovedinnhold

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Lea Zoe Landolt

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: professor Hans-Peter Marti
Medveiledere: professor Bjørn Egil Vikse og professor James B. Lorens


Disputas: onsdag 16. januar 2019 kl. 12.15

Avhandlingens tittel: “Epithelial-to-mesenchymal transition in clear cell renal cell cancer and renal fibrosis”

1. opponent: professor Alexandre Hertig, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne, Paris
2. opponent: førsteamanuensis II Marit Dahl Solbu, Universitetet i Tromsø
3. medlem av komiteen: professor Hrvoje Miletic, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Arne Skarstein.
Åpent for alle interesserte