Hjem
Klinisk institutt 1

K1s ledelse

Hovedinnhold

Ledergruppen 

 

Seksjonsledere:

 • Jutta Dierkes, Seksjon for ernæring
 • Trude Gundersen, Seksjon for kirurgi, ortopedi og plastikkkirurgi
 • Øyvind F. Grytten Torkildsen, Seksjon for nevrologi
 • Katrine Skarstein, Gades laboratorium for patologi
 • Ketil Ødegaard, Seksjon for psykiatri
 • Ingfrid S. Haldorsen, Seksjon for radiologi
 • Anne Berit Guttormsen, Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin
 • Hans Jørgen Aarstad, Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals
 • Jørgen Krohn, Seksjon for oftalmologi og dermatologi
 • Hans-Peter Marti, Seksjon for nefrologi og urologi
 • Lise Madsen, leder av Dyreavdelingen
 • Lars A. Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBIO)

 

Instituttrådet ved K1

Medlemmer av instituttrådet per august 2021.
Funksjonsperioden for gruppe A og C: 1.08.2021 – 31.07.2025
Funksjonsperioden for gruppe B er 1.08.2021 – 31.07.2022

Gruppe A:
Cecilie Bredrup, medlem

Lars Helgeland, medlem

Randi Julie Tangvik, medlem

Jon-Kenneth Heltne, medlem

Hanne Rosendahl-Riise, vara

Christina Brudvik, vara

Marte Helene Bjørk, vara

Gruppe B:

Hilde Norborg, medlem

Ole Vidhammer Bjørnstad, vara

Rannveig Seim Brekke, vara

Silje Alvestad, vara

Gruppe C:
Ingeborg Winge, medlem

Unni Larsen, vara

Siri Sagen Trosvik, vara

Marius Dirdal, vara

Gruppe D:
Under oppnevning, medisinstudent
Under oppnevning, ernæringsstudent

Christian A. Vedeler, leder
Ove Kristian Bakkevik, sekretær