Hjem
Klinisk institutt 1

K1s ledelse

Hovedinnhold

Ledergruppen 

Christian A. Vedeler, instituttleder

Jorunn Skei, administrasjonssjef

Anne Berit Guttormsen, undervisningsleder

Ketil Joachim Ødegaard, forskningsleder

Cecilie Bredrup, leder for innovasjon

 

Seksjonsledere:
Jutta Dierkes, Seksjon for ernæring
Trude Gundersen, Seksjon for kirurgi, ortopedi og plastikkkirurgi
Øyvind F. Grytten Torkildsen, Seksjon for nevrologi
Katrine Skarstein, Gades laboratorium for patologi
Ketil Ødegaard, Seksjon for psykiatri
Ingfrid S. Haldorsen, Seksjon for radiologi
Anne Berit Guttormsen, Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin
Hans Jørgen Aarstad, Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals
Jørgen Krohn, Seksjon for oftalmologi og dermatologi
Hans-Peter Marti, Seksjon for nefrologi og urologi

Lise Madsen, leder av Dyreavdelingen

Lars A. Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBIO)

 

 

Instituttrådet ved K1

Medlemmer av instituttrådet per august 2021.
Funksjonsperioden for gruppe A og C: 1.08.2021 – 31.07.2025
Funksjonsperioden for gruppe B er 1.08.2021 – 31.07.2022

Gruppe A:
Cecilie Bredrup, medlem

Lars Helgeland, medlem

Randi Julie Tangvik, medlem

Jon-Kenneth Heltne, medlem

Hanne Rosendahl-Riise, vara

Christina Brudvik, vara

Marte Helene Bjørk, vara

Gruppe B:

Hilde Norborg, medlem

Ole Vidhammer Bjørnstad, vara

Rannveig Seim Brekke, vara

Silje Alvestad, vara

Gruppe C:
Ingeborg Winge, medlem

Unni Larsen, vara

Siri Sagen Trosvik, vara

Marius Dirdal, vara

Gruppe D:
Under oppnevning, medisinstudent
Under oppnevning, ernæringsstudent

Christian A. Vedeler, leder
Jorunn Skei, sekretær