Hjem
Klinisk institutt 1

Gastroenheten ved UiB

Gastroenheten driver hovedsakelig klinisk forskning med fokus på utvikling av nye metoder for bedre diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i fordøyelsesorganer.

Hovedinnhold

Vi har i mange år hatt 2 hovedpilarer i forskningen: Ultralyd og funksjonelle mage-tarmlidelser. Kombinasjonen av disse to forskningsfeltene har høy originalitet og har ledet til mange publikasjoner, internasjonale gjennombrudd og til etableringen av 2 nasjonale kompetansetjenester.

Seksjon for gastro, nefro og ernæring og gastrogruppen ledes av prof. Odd Helge Gilja.

Prof. Trygve Hausken er undervisningsansvarlig.

Gastroenheten består av 5 ulike forskningsgrupper:

Funksjonelle mage-tarmlidelser utgjør en betydelig sykdomsgruppe. Forskning på funksjonell dyspepsi, reflukslidelser og irritabel tarmsykdom (IBS), herunder postinfeksiøse mage-tarmplager etter giardiainfeksjon har lang tradisjon i vår enhet (samarbeid med Bergen Giardia Research Group).

Den omfattende ultralydforskningen finner sted i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd ved medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, og ble etablert i 2001. Videre er det et tett samarbeid med MedViz, en forskningsklynge ved Helse Bergen, Christian Michelsen Research og Universitetet i Bergen.

De internasjonale samarbeidspartnerne har vært/er lokalisert i Seattle (UoW), Adelaide (AU), Bologna (UB), København (Herlev), Gøteborg (Sahlgrenska), Nantes, Aalborg/Århus, og Wien (TU).