Hjem
Klinisk institutt 1

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle ph.d.- kandidater og skal gjennomføres innen 2/3 av ph.d.-perioden. Godkjent midtveisevaluering gir 1 studiepoeng.

Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Hvert semester setter instituttet av flere hele dager til gjennomføringen av evalueringene. Informasjon om hvilke datoer som er aktuelle blir sendt ut til alle ph.d.-kandidater i god tid. Valg av dato og tidspunkt er deretter basert på førstemann-til-mølla prinsippet. Se mer utfyllende informasjon om midtveisevaluering i dokumentene under.