Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Midtveisevaluering

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle ph.d.- kandidater og skal gjennomføres innen 2/3 av ph.d.-perioden. Godkjent midtveisevaluering gir 1 studiepoeng.

Photo:
Colorbox

Main content

Hvert semester setter instituttet av flere hele dager til gjennomføringen av evalueringene. Informasjon om hvilke datoer som er aktuelle blir sendt ut til alle ph.d.-kandidater i god tid. Valg av dato og tidspunkt er deretter basert på førstemann-til-mølla prinsippet. Se mer utfyllende informasjon om midtveisevaluering i dokumentene under.