Hjem
Klinisk institutt 1
Kontaktpersoner K1

Kontakt K1-administrasjonen

Her finner du kontaktinformasjon for administrasjonen.

Vil holder til i 7 etg. i Laboratoriebygget, Haukeland Universitetssykehus. Kom gjerne innom!

Arbeidsfelt/navn

E-post

Telefon

Administrasjonssjef Jorunn Skei

Jorunn.Skei@uib.no

55585424

Kristina Blindheim Heggø (lærling)Kristina.B.Heggo@uib.no55585431

Studie:

  

Tore Lillebø (koordinator)

Tore.Lillebo@uib.no

55973063

Lise Amble (MED6)

Lise.Amble@uib.no

55585429

Tamara Katic (MED7, emner i farmasi)

Tamara.Katic@uib.no

 

Eli Lundal Grøhn (MED8)

Eli.Grohn@uib.no

55972764

Siri Sagen Trosvik (emner ernæring, K1-nytt, web)

Siri.Trosvik@uib.no

55585444

Økonomi:

  
  
Elisabeth Bjerke (annuum, prosjekter, Dyreavdelingen)Elisabeth.Bjerke@uib.no55585434
Mildrid Bønes Høgås (annuum, prosjekter, CCBIO)Mildrid.Hogas@uib.no55585440

Forskning- og forskerutdanning:

  

Kjetil Utvik Harkestad
(PhD-koordinator, forskningsadm. web, K1-nytt)

Kjetil.Harkestad@uib.no55585445

Personal:

  

Hilde Bergheim Johannessen

Hilde.B.Johannessen@uib.no55589022

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

  
Geir Olav Løken (administrativ leder CCBIO)Geir.Loken@uib.no 55585436