Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

Forskningsmiljøer og industriaktører i Vestland fylke går nå sammen i konkurransen om nytt hydrogensenter og er energimeldingen 'Energi til arbeid' ambisiøs nok?
8. juni 2021 ble Blått kompass rapporten lansert og flere forskere fra UiB var med å bidra. Temperaturen stiger. Polisen smelter. Plast er på avveie. Dyrearter utryddes. Korallrev dør. Havet forsures. Rapporten gir dog grunnlag for håp hvis vi forvalter havet bærekraftig ved å bevare mer natur, satse på bærekraftig verdiskaping og sikre rettferdig fordeling. Å verne naturen betyr ikke... Les mer
SDG Bergen Policy Brief-serien er en ny kommunikasjonskanal for å bringe viktig forskning til politikere. Målet er at det skal fattes bedre avgjørelser tuftet på vitenskapelige råd.
Universitetet i Bergen er nok ein gong rangert mellom dei ti beste universiteta i verda på oseanografi, vitskapen om havet.
Plutselig satte røret seg fast i vulkansk aske. – Vi presset så hardt at flåten holdt på å klappe sammen som en østers, sier klimaforsker Willem van der Bilt. De to UiB-forskerne kikket mot land og lurte på om de ville klare å svømme så langt.
Vår ferske årsrapport for 2020 viser hva som har foregått innenfor den strategiske satsingen ved Universitetet i Bergen.
UiB og de andre partnerne i klyngesamarbeidet Energiomstilling Vest utvikler ny kunnskap om helhetlig nedbygging av offshoreprosjekt og økt installasjon av havvind.
Universitetet i Bergen er den første institusjonen i Norge og det første universitetet i verden som slutter seg til EU-kommisjonens globale koalisjon United for Biodiversity.
Sjå webinaret som tek opp mange av dei utfordringane vi står overfor i dag. Kva er gjeldande lovverk og konsesjonsprosessen?
Webinaret om "Når bærekraft blir business", på Day Zero av SDG-Bergen 2021, tok for seg EUs nye taksonomi, hva den betyr i praksis og det grønne skifte vi står ovenfor. Under er lenke til webinaret og presentasjonene som ble holdt.
Nå er vi i gang med det helt nye kurset i karbonfangst, -bruk og -lagring! Fagmiljøet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utviklet dette videreutdanningskurset for å møte den forventede etterspørselen etter kompetanse innen fagfeltet. Så langt har etterspørselen vært over all forventning og det er allerede planer om å gjennomføre et nytt kurs våren 2021!
Etter to åremål som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, blir Tore Furevik til sommaren direktør for Nansensenteret for miljø- og fjernmåling i Bergen.
Selvrensende beskyttelsesdrakter og masker med bedre filtreringsegenskaper enn flytende kull gir i dag. Materialer basert på såkalte metall-organiske rammeverk (MOF) gir nye muligheter til å beskytte oss mot farlige kjemikalier.
Regjeringen vil i løpet av våren 2021 legge frem en melding for Stortinget om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser og bad i den forbindelse om innspill.
Den tredje Arqus Academic Debatt fant sted 2. desember 2020 og du kan se hele debatten her på Arqus YouTube-kanalen.
På arrangementet Diplomacy 2.0 presenterte Joanna Siekiera fra Universitetet I Bergen sine tanker rundt hvordan vanndiplomati inngår som en del av vitenskapsdiplomati.
Regjeringen er i gang med å lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene og inviterer virksomheter og organisasjoner i alle samfunnssektorer til å bidra med innspill. Planen skal konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse det til norske forhold og utfordringer.  
– Vi trenger en global plan for en grønn, sirkulær økonomi. Derfor utfordrer vi verdens rikeste land til å tenke nytt i kjølvannet av koronapandemien og ber G20-landene bruke sitt årlige toppmøte til å tenke gjenbruk heller enn forbruk, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Sider