Hjem
Klima og energiomstilling

Nyhetsarkiv for Klima og energiomstilling

14th December 2022 the University of Bergen (UiB) and Bergen Offshore Wind Centre (BOW) launched a new and free e-learning course on offshore wind. The course has been developed in cooperation with Aker Solutions, Head Energy, NorSea Group and Eviny and is financed by the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills.
Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har lagt ut et gratis introduksjonskurs i havvind på nett. Å tilby en slik lavterskel innføring i et fagfelt, er nytt i UiB-sammenheng. Behovet for havvindkompetanse er stort, ifølge næringslivet.
Dei globale utsleppa aukar ikkje like raskt som for ti år sidan, men utsleppa har framleis ei stigande kurve. Karbonopptak i havet og på land har som alltid ei uvisse knytta til seg.
Forskere på Kjemisk institutt ved UiB forsker på en alternativ produksjonsmetode for grønn ammoniakk. Målet er å erstatte den energi-intensive Haber-Bosch prosessen med en mindre energikrevende prosess basert på fornybar elektrisitet.
- Vi har merket stor etterspørsel fra både studenter og industrien.
Tiden er knapp for utbygging av havvindparker hvis regjeringens ambisjoner skal nås. Er det mulig å slanke konsesjonsprosessen? Ja, det mener i hvert fall jusprofessor Sigrid Eskeland Schütz.
Universitetet i Stavanger blir partner i kunnskapsalliansen Energiomstilling VEST og styrker dermed vestkandsaksens forskning på energiomstilling.
Senteret HyValue skal gjøre en kraftig innsats for å avkarbonisere verden. Universitetet i Bergen spiller en viktig rolle i forskningsenteret.
Eviny og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått en samarbeidsavtale om forskning på havvind. Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men kan bli forlenget.
Today UiB's strategic area Climate and energy transition invited to a breakfast seminar on greenwashing and life-cycle assessment (LCA) and many students turned up in "Egget" to hear what Professor Grete Rusten and Postdoc Camilla Løhre had to say.
Matmangel grunnet klimaendringer bidro til internasjonal konflikt i oldtidsbyen Palmyra og førte til byens undergang, viser ny forskning.
Geologer dro på tokt til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i juni 2022 for å samle data som skal brukes til å kartlegge bunnforholdene for forankring av havvindturbiner. Les om hva de fant.
Denne våren har sivilingeniørstudentene innen energi ved Universitetet i Bergen fått prøve seg i arbeidslivet. Etter flere år på skolebenken har årets studenter gledet seg til å få prøve ut det de har lært og fått muligheten til å løse problemer som betyr noe for andre.
Finn Gunnar Nielsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Sigrid Eskeland Schütz og Ignacio Herrera Anchustegui skriver om Equinor sitt planlagte prosjekt om en havvindpark utenfor Bergen som vil kunne forsyne Troll- og Osebergfeltene, samt prosessanlegget på Kollsnes, med strøm.
Forskerne på UiB fortsetter å bidra med verdensledende forsking på ammoniakk, hydrogen og havvind.
Regjeringen ønsker å satse stort på havvind og kunnskapsgrunnlaget trengs å videreutvikles for å svare på denne satsingen.
Oceans of Opportunities (OceanOpps) er et EU-nettverk som har som overordnet mål å bidra til at flere bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlige aktører blir mobilisert til å delta i EU-prosjekt.
Berekraftspilotane har blitt intervjuet om arbeidet med å setje berekraft på dagsorden hjå studentar og tilsette. Her fortel dei om formidlingsarbeid, klimarekneskap, arbeid med universitetets nettsider, og fleire andre prosjekt!

Sider