Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

In December 2018, professor Per Eystein lønning and senior researcher Stian Knappskog each received a new research grant of 10 mill NOK from the Norwegian Research Council under the FRIMEDBIO program. Since only 5-10% of all applications to this program are funded, we are very happy that two groups within our research environment received such grants.
UiB-forskning viser at naboceller kan ta over skadde insulinproduserende cellers jobb. Dette kan være begynnelsen på ny behandling av diabetes.
Per Eystein Lønning, Stian Knappskog og Anders Molven fikk tildelinger gjennom Forskningsrådets FRIMEDBIO.
Tidligere masterstudent Bisharo Osman har fått utdelt Farmasidagenes posterpris 2018!
Bioinformatikk er nøkkelen til å forstå sammenhengen mellom gener og sykdommer. Mer presis personlig tilpasset medisinsk behandling vil prege medisinsk behandling de neste årene og forskningsmiljøet i Bergen har store ambisjoner.
Menn og kvinner har forskjellige risikofaktorer, symptomer og typer hjerteinfarkt, påpeker professor Eva Gerdts ved Klinisk institutt 2.
Senter for farmasi gratulerer teamet bak galenisk farmasi med prisen!
Forskere skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.
Forskning konkluderer med at tabletter kan erstatte insulinsprøyter for barn med nyfødtdiabetes.
Bergens forskningsstiftelse bidrar med 28 millioner kroner til det nye Mohn ernæringsforskningslaboratorium som skal ligge under UiBs Senter for ernæring.
Øistein Svanes´ og Cecilie Svanes´ forskning på skadevirkningene av vaskemidler ble nylig lagt frem i det britiske parlamentet. Britiske arbeidsregler kan bli endret.
Farmasistudentenes årlige studietur gjennomført
Til vanlig jobber Quynh Le som foreleser i galenisk farmasi ved UiB, og som daglig leder på Havlandet Forskingslaboratorium i Florø. I februar reiste hun til Haiti med Farmasøyter uten grenser.
Renholdsarbeidere som har jobbet 20 år i bransjen har like redusert lungekapasietet som personer som har røykt 20 sigaretter om dagen. Sprayflasker får skylden.
Per Eystein Lønning og hans forskergruppe skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.
Den årlige konferansen "Årets forskningspresentasjoner" ble arrangert av Forskerskolen i Klinisk Medisin den 24.-26. januar på Haukeland Universitetssjukehus.
Den årlige konferansen "Årets forskningspresentasjoner" ble gjennomført med stor suksess den 24.- 26. januar på Haukeland sykehus.

Sider