Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Kristine Heitmann fra forskningsgruppe i samfunnsfarmasi disputerte onsdag 25. mai
Farmasistudenter brakte Pharmageddon til Bergen City Marathon - ny farmasitradisjon startet?
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.
Den unge utviklingsbiologen Simona Chera har til saman mottatt 17 millionar kroner for si banebrytande forsking på diabetes.
Forskere skaper museavatarer for menneskelig kreft
William Campbell og Satoshi Omura utviklet ny terapi mot sykdommer forårsaket av rundorm parasitter, basert på naturstoffet avermectin
Farmasøyt Tu Youyou ble tildelt halve Nobelprisen for å ha utviklet ny terapi mot malaria, basert på naturstoffet artemisinin.
Nobelprisen i medisin ble delt mellom forskere som ved oppdagelse og anvendelse av unike naturstoffer har gitt signifikante bidrag til bekjempelse av alvorlige parasittsykdommer.
Elever fra videregående skoler fikk en smakeprøve på farmasistudiet på Åpen dag 9.mars
Senter for farmasi gratulerer Ann Kari Grindheim med ZONA-prisen
Ny studie skal undersøke om apotek kan ha en rolle i å avdekke udiagnostisert diabetes
Fikk du ikke med deg Farmasøytisk Fagdag? Se foredrag fra professor Ross T. Tsuyuki fra University of Alberta i opptak.
En høytidelig seremoni avsluttet den årlige Forskningspresentasjonen, der unge forskere viser frem forskningen sin med postere og muntlige presentasjoner.
Kenneth Dickstein har fått Hjarteforskingsprisen 2016 frå Nasjonalforeininga for folkehelsa. Han får prisen for sitt avgjerande forskingsbidrag innan hjarte- og karforsking, og for rolla i oppbygginga av sitt akademiske miljø.
Det er tid for å nominere kandidatar til Falchførelesinga 2016 og Falchs juniorpris for unge forskarar. Veit du om nokon som kan vere aktuelle? Fristen er 1. mars.
Avhandlingens tittel er: "A Study of Structure-Function-Stability Relationships in Tyrosine Hydroxylase"
Bergensforskarar skriv om akutt myeloid leukemi i siste nummer av Current Pharmaceutical Biotechnology

Sider