Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Gravene på Skarstein

Utgravingene på Skarstein i Stryn kom i stand på grunn av planlagt utbedring av fylkesveien. Fra tidligere er det kjent forhistoriske funn og graver i området. Ett av funnene som ble gjort var en dobbelgrav fra 700 tallet.

Rekonstruksjon av graver

Hovedinnhold

 

Mannsgraven
Under gravingen ble det funnet metallbiter i jorden, og det ble avdekket to parallelle graver liggende øst-vest. Den ene graven var skadet av tidligere jordarbeide, mens den andre var uforstyrret med intakt steindekke. Det kan se ut for at gravene ikke har vært dekket med røys/haug, men muligvis steinsirkel eller en annen lav markering.
Begge gravene hadde rektangulære steinsatte nedgravingen. I den mest ødelagte graven ble det funnet et enegget sverd, fem pilspisser av jern, en sigd, kniv og tre glassperler. I østenden av graven var den en betydelig mengde brente bein. På sverdet som var 62 cm langt, var det rester av mineralisert treverk, trolig rester etter en treslire. Det var også rester etter pilskaft ved pilspissene. Pilene i graven gjør det rimelig å anta at det også har vært en bue i graven. Graven er en mannsgrav og dateres til overgangen mellom merovingertid og vikingtid, altså 700 tallet.

Kvinnegraven
Graven ved siden av var uforstyrret og her har den døde vært lagt ned i den steinsatte graven i en trekiste, som igjen ble dekket med steiner. I graven ble det blant annet funnet 35 glassperler og to håndleddringer i bronse. Håndleddringene lå slik plassert at den døde trolig har ligget med hendene i kryss over brystet. I tillegg ble det funnet fragment av mulig trefliket spenne og nøkler. Funnsammensetningen tyder på at dette er graven til en velstående kvinne. Rester av det som trolig er pels den døde har vært svøpt i ble også påvist, og i jordmassene ble det også funnet en mengde nagler etter trekisten. Kisten har vært av bjørk ut fra analyser av treverk på naglene. I motsetning til mannsgraven ved siden av har denne graven vært ubrent. Den døde har ligget på ryggen med hodet mot vest, vendt mot fjorden.  Bronsespennen har vært festet til klærne på hennes venstre skulder, og med nøkkelknippet festet til beltet.

Dateringsmessig ser det ut for at de to gravene her er fra samme tid i overgangen mellom merovingertid og vikingtid, de har samme orientering og er plassert like inntil hverandre. De tre glassperlene i mannsgraven er også identisk med flere av de som ble funnet i kvinnegraven. Alt tyder på at de to gravene hører sammen, og er anlagt samtidig (samme generasjon) og nok fra samme familie/slekt. Hvorfor mannen ble kremert, men ikke kvinnen, vet vi ikke.

 

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Trond Lødøen.