Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Fortun
Luster k. 
Gårdsbosetninger fra yngre bronsealder og førromersk jernalder.
RAPPORT

Botn 
Luster k.
Undersøkelse 2018.
RAPPORT

Beheim
Luster k. 
Arkeologiske undersøkelser av forhistoriske dyrkingsspor og
aktivitetsområde fra yngre bronsealder til eldre jernalder (2012)
RAPPORT

Bergselvi
Luster k. 
Fjellgården Bergen i Furtun. Registrering 2016
RAPPORT