Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Antropologisk forskning

De etnografiske samlingene ved museet består av gjenstander fra hele verden.

dr._frode_storaas_bergen_museum_filming_rainmaking_ceremonies_in_manica_mozambique
Foto/ill.:
Frode Storås

Hovedinnhold

De etnografiske samlingene ved museet består av gjenstander fra hele verden, samlet inn av handelsreisende, misjonærer, eventyrere og vitenskapsfolk gjennom museets lange historie. I de siste tiårene har også etnografiske filmer blitt en viktig del av denne samlingen, akkurat som foto har vært en essensiell del av samlingen. Gjenstandene, fotografiene og filmene representerer viktige inngangspunkt til samfunnsmessige og kulturelle systemer, og den antropologiske forskningen går først og fremst begrepsmessig til verks i tilnærmingen til disse systemene. Hvordan kan spesifikke gjenstander, eller andre former for dokumentasjon, hjelpe oss til å forstå analytiske begreper som for eksempel økonomi, religion, gavebytte, hekseri, eller økologisk tilpasning? Og hvordan kan de skape bedre forståelse av hele regioner og kulturområder som Afrika, Melanesia, Sibir eller Nord-Amerika? Og hvordan kan de hjelpe oss til å forstå vår egen kulturhistorie?