Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Arkeologisk forskning

Arkeologisk forskning ved seksjonen fokuserer på forholdet mellom mennesker og natur i forhistoriske og tidlig historiske samfunn.

Formidling ved gravhauger
Foto/ill.:
Alf Tore Hommedal

Hovedinnhold

De arkeologiske samlingene består av gjenstander fra de første steinaldermenneskene bosatte seg langs vestlandskysten fram til og med middelalderen når Bergen var blitt en av Nordens største internasjonale handelsbyer. Mellom disse to ytterpunktene i tid kaster de arkeologiske kildene lys over kulturell, teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjennom flere tusen år, med Vestlandets mangfoldige landskap som arena.
I tillegg til gjenstandsmateriale inneholder de arkeologiske samlingene et stort arkiv- og fotomateriale fra arkeologiske undersøkelser utført gjennom de siste 150 årene. Det er det samlede kildematerialet som legger grunnlaget for den arkeologiske forskningen ved Forskningsseksjonen. Som del av en tverrfaglig institusjon vil arkeologisk forskning ved seksjonen fokusere på forholdet mellom mennesker og natur i forhistoriske og tidlig historiske samfunn. Samlingene gir et særlig godt grunnlag for forskning på tvers av periodene innenfor temaene kystkultur og perspektiver nedenfra.