Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Kunsthistorisk forskning

Kunsthistorisk forskning ved Forskningsseksjonen har kristendommens materielle kultur som omdreiningspunkt.

Treskurd
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Universitetsmuseets samling av kirkekunst er blant de mest fremragende i Europa. Kirkekunsten har hovedsakelig sin opprinnelse fra Vestlandet, men stil, teknikk og ikonografi reflekterer mange kulturelle tilknytninger som bandt Vestlandet sammen med områdene rundt Nordsjøen, og videre mot middelhavsområdene og Sentral-Asia.
Forskning på kirkekunst ved Universitetsmuseet i Bergen har som mål å studere samlingen i den Europeiske konteksten den tilhører, for å studere likhetstrekk og ulikheter med gjenstander funnet andre steder.
Av spesiell interesse er tema om middelalderens altere og dens dekorasjon mellom det 12. og 14. århundre; sengotiske skulpturer som vitnesbyrd på Nordsjøen sine handelsruter; og kontinuitet og forandring i perioden rundt reformasjonen.