Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Prøvetaking av museumsgjenstander

Prøvetakningsutvalget ved Universitetsmuseet

Prøvetakningsutvalget behandler alle søknader om analyser og prøver (både destruktive og ikke-destruktive) av gjenstander og materiale fra Universitetsmuseets samlinger. Utvalget består av medlemmer fra museets ulike seksjoner.

Prøvetaking
Foto/ill.:
Hana Lukešová, UM/UiB

Hovedinnhold

Analyser og prøver av materiale

Utvalget har ikke faste møtedatoer, og behandler i stor grad søknader fortløpende. Søkere må likevel forvente noe behandlingstid avhengig av type prøver, materiale og kompleksitet i prosjektet.

Alle søkere plikter først å sette seg inn i de generelle retningslinjene utarbeidet av alle universitetsmuseene.

Søknadsskjema for prøvetaking

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7540595