Hjem
Avdeling for kulturhistorie
Utgraving

Haijegerne på Nerlandsøya

På Kvalsund i Nerlandsøy, Herøy kommune har UiB undersøkt en boplass fra midten av yngre steinalder (3000-2350 f.Kr) som har gitt spektakulære funn med dekorerte skiferspisser, økser , haitenner og rav fra Baltikum.

Haijegerne på Nerlandsøy i yngre steinalder

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Siden august har arkeologer fra Universitetsmuseet i Bergen undersøkt en boplass fra midten av yngre steinalder (3000-2350 f.Kr) på Kvalsund i Nerlandsøy, Herøy kommune på Sunnmøre. I Kvalsund har vi tidligere foretatt en rekke utgravinger med funn fra bronse- og jernalderen, men dette er første gang vi har fått anledning til å undersøke en steinalderboplass i dette området.

Vi håpet på mange og fine funn men resultatene så langt overgår de mest optimistiske forventningene vi hadde. Utover en mengde flott funn av steinøkser, flensekniver av sandstein, vakre skiferpiler og spyd har vi også funnet knappformede ravperler og beinharpuner. Det som kanskje likevel mest skiller boplassen fra andre såkalte åpne steinalderboplasser er de gode bevaringsforholdene for bein. I avfallsagene på boplassene finner vi menger av bein som utvilsomt vil gi oss ny og viktig kunnskap om næringsveier, fauna og fangststrategier for 5000 år siden. Kanskje de mest spektakulære blant beinfunna er likevel over 30 tenner av haiarten håbrann som ble funnet ulike steder på boplassen. Alt dette og mer kan du se i den lille filmen vi har laget om resultatene så lang.