Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Publikasjoner fra Fornminneseksjonen

Publikasjoner og rapporter om arkeologi

Publikasjoner Fornminneavdelingen

Hovedinnhold

For bestilling ta kontakt med seksjonen 55 58 81 72 eller på e-post post@sfyk.uib.no

Upubliserte utgravingsrapporter finner du her


Publikasjoner:

Evebø, en førromersk bosætning fra Sandane i Nordfjord. Rapport fra arkeologiske undersøgelser 2000. Arkeologiske Rapporter fra Bergen Museum nr 1/2007 Årgang 1. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern. Rapport ved Søren Diinhoff.
ISSN 1504-6869

Fremre Øygarden: En bosætning med bronzestøpning fra ældre bronzealder ved gården Kvamme i Lærdal. Rapport fra arkeologiske undersøgelser 2000. Arkeologiske rapporter fra Bergen Museum nr 2/2007 Årgang 1.  Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern. Rapport ved Søren Diinhoff. Rapport for metallurgisk analyse ved Linda Sæbø.
ISSN 1504-6869

Arkeologiske utgravninger i Lærdal. Frigivningsundersøkelser ved Voldum-Borlaug, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Arkeologisk rapporter fra Bergen Museum nr 3/2008 Årgang 2. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern. Rapport ved Christoffer Knagenhjelm.
ISSN 1504-6869

Jarnvinneanlegg, kolgroper og kokegrop, Buhaugane hyttefelt på Filefjell, Hovland (gnr. 66/1s), Bjoråker (gnr. 76/1S) og Gram (gnr. 80/1), Lærdal kommune, Sogn of Fjordane. Rapport fra arkeologisk undersøkelse. Arkeologisk rapporter fra Bergen Museum nr 4/2008 Årgang 2. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Seksjon for ytre kulturminnevern. Rapport ved Ole Tveiten og David N. Simpson
ISSN 1504-6869

Et naturens kolossalmuseum for helleristinger.
Vingen er Sør-Norges største helleristningsområde med om lag 2200 figurer. Det ligger i Bremanger, på ytterkysten av Sogn & Fjordane, i et landskap som knapt har endret seg siden bildene ble laget for mer enn 6000 år siden. Feltet ble første gang offentliggjort i 1912 og har siden den gang vært gjenstand for vedvarende dokumentasjonsoppgaver, men omfanget har bare i beskjeden grad blitt publisert tidligere. Med grunnlag i 100 år med dokumentasjon og forskning tar forfatterne oss med på en faghistorisk reise fra bildene ble kjent: De viser hvilken forståelse man har hatt av området til ulike tider, gir leserne innblikk i sin egen forskning, og oppsummerer status for Vingen. Boken presenterer oss også for menneskene som har levd i området de siste århundrene og livnært seg via marginalt jordbruk og fiske, og som endelig bidro til at bildene ble kjent for offentligheten. Boken gir også en oversikt - i katalogform - over alle helleristningene som er kjent i området, og den gir en unik innsikt i ristningstilfanget i Vingen.
Forfattere: Trond Klungseth Lødøen og Gro Mandt. Akademika forlag, 2016.

ISBN 978-82-519-2906-6
ISBN 978-82-519-2907-3 (epub)
 

Bergkunst. Helleristningar i Noreg.  Gro Mandt og Trond Lødøen. Det Norske Samlaget, Oslo, 2005.
ISBN 82-521-6227-4

The Rock Art of Norway.  Trond Lødøen and Gro Mandt.  Windgather Press.

Sikring av Bergkunst, problemer - metoder - tiltak. Rapport fra kurs i sikring av bergkunst. Trond Klungseth Lødøen, Gro Mandt og Kirsti Hauge Riisøen red. Bergkunstrapporter fra Universitetet i Bergen 1. Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Bergen, 1997
ISSN 1500-3515ISBN 82-90273-64-9

Sikring av Bergkunst. Forvitringsfaktorer og begaringstiltak. Undersøkelser av helleristningsfeltene i Vingen, Bremanger kommune og Hjemmeluft, Alta kommune. Ingunn H. Thorseth, Trond Klungseth Lødøen, Terje Torsvik og Gro Mandt red. Bergkunstrapporter fra Universitetet i Bergen 2. Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Bergen, 2001
ISSN 1500-3515ISBN 82-90273-75-4

Archeologia Baltica 3. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and Perspectives. Vytautas Kazakevicius, Asle Bruen Olsen and David Neil Simpson eds. Lithuanian Institute of History Vilnius, Institute of Archaeology, University of Bergen Norway. Zara, Vilnius, 1998.
ISSN 1392-5520
ISBN 9986-34-022-5

 

For bestilling ta kontakt med seksjonen 55 58 29 46 eller på e-post post@sfyk.uib.no
Upubliserte utgravingsrapporter finner du her