Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Utlysninger av feltarbeid for årets sesong finner du nederst på siden.

Oppdatering 1.3.2019 - vi har nå sent ut tildelingsbrev til dem som har fått jobb i første runde.

Update 1 March 2019 - we have now finished the evaluation process and the jobb offers have been sent out for the first round.

The announcement and application forms for archaeological fieldwork at University Museum of Bergen for 2019 can be found at the bottom of this page.

For søknad bruk vedlagte søknadsskjema.

Fornminneseksjonen gjennomfører årlig større og mindre arkeologiske undersøkelser i Universitetsmuseet i Bergens distrikt, som består av Hordaland, Sogn & Fjordane og Sunnmøre. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Er kulturminnet eldre enn fra år 1537 kalles det et fornminne, og er automatisk fredet.

De arkeologiske utgravinger foregår i hovedsak fra mars til oktober. Sesongens feltarbeid utlyses vanligvis i mars. 

Vi viser til utlysning av arkeologisk feltarbeid ved Universitetsmuseet i Bergen, Fornminneseksjonen, med søknadsfrist 12. februar. De som får tilbud vil bli kontaktet via e-post. Nettsidene våre blir oppdatert fortløpende i forhold til tildeling.

Det vil bli foretatt annengangstildeling, og da vil øvrige søkere bli vurdert.

Flere prosjekter vil bli aktuelle i løpet av året, og tildeling av disse skjer fortløpende.