Hjem

Avdeling for kulturhistorie

Konservering

Konservering

Konserveringsseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen har ansvaret for konservering og bevaring av museets kulturhistoriske samlinger og de naturhistoriske utstillingssamlingene for nåværende og fremtidige generasjoner.

Konserveringsseksjonen primære oppgave er å forsinke nedbrytningsprosesser, ivareta gjenstandenes sikkerhet samt håndtering av gjenstander i forbindelse med utlån og utstillinger. Konserveringsseksjonen er også ansvarlig for å definere klimaforhold og –miljø i utstillinger og magasin. Kontroll av skadedyr i utstillinger og magasiner er også en viktig del av arbeidet.

Konserveringsseksjonens arbeid inkluderer undersøkelse, analyse, behandling, stabilisering, tilstandsvurdering og dokumentasjon av gjenstandsmateriale i Universitetsmuseets samlinger.

Konserveringsseksjonen arbeider sammen med andre seksjoner ved museet i forbindelse med undersøkelser for å gi større kunnskap om gjenstandsmaterialet i museets samlinger. Seksjonen utfører materialanalyser og teknologiske undersøkelser som gir informasjon om hvordan gjenstander er fremstilt, hva de har vært brukt til og hvor de kommer fra. Denne informasjonen gir oss også kunnskap om hvordan vi skal konservere og bevare gjenstandene.

Konserveringsseksjonens utstyr inkluderer digitalt røntgen og ulike typer av på- og gjennomlys mikroskop. Seksjonen har også en håndholdt XRF.

Vi jobber også med opplæring av konserveringsstudenter og tilbyr praksisplass innen de ulike fagområdene.