Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Hovedinnhold

Kvistad
Ørsta k.
Langhustomt fra merovingertid/Vikingtid, 2019
RAPPORT

Håvoll
Håvoll, Ørsta k., Møre og Romsdal
Bosetningsspor fra tidlig bronsealder til eldre jernalder. 2004
Ringformet grav fra eldre jernalder. Dyrkningsspor.
RAPPORT

Ytre Steinnes.
Ørsta k., Møre og Romsdal
Arkeologiske undersøkelser av spor etter forhistorisk jordbruk og bosetning. 2007
RAPPORT

Velle
Ørsta k., Møre og Romsdal
Den førromerske bosetningen på Velle. 2011
RAPPORT

Mo
Ørsta k., Møre og Romsdal
Arkeologiske undersøkelser (flateavdeeing) bosettingsspor. 2010.
RAPPORT

Lianeset
Ørsta k., Møre og Romsdal
Arkeologiske undersøkelser gravrøys. 1993
RAPPORT

Bakkalamarke
Ørsta k. 
Arkeologiske undersøkelser 2014.
RAPPORT

Hovdebygda
Ørsta k.
Arkeologiske undersøkelser. 2017.
RAPPORT