Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Databaser og ressurser

Her finner du ulike ressurser for å finne gjenstander, fotos og rapporter. Søk etter gjenstander, fotos og kulturminner i universitetsmuseenes samlinger og fotodatabaser.

Databaser og ressurser

Gjenstandene ved Universitetsmuseet i Bergen er tilgjengelige i databaser og nettportaler som utvikles og driftes av MUSIT.

Gjenstandsbasene ble først fylt med opplysninger fra museets trykte og håndskrevne kataloger. Nå katalogiseres alle nyinnkomne gjenstander ved museet inn i basene. Gjenstandene gjøres tilgjengelig på nett når katalogiseringen er avsluttet. Stort sett alle gjenstander er nå beskrevet i basene, men ikke alle er publisert på nett.

I fotobasen har museet flere tusen bilder av gjenstander i tillegg til bilder fra arkeologisk og antropologisk feltarbeid og dokumentasjon av annet arbeid ved museet. Bildene er tilgjengelig i universitsmuseenes fotoportal.

Samarbeidet mellom unversitetsmuseene gjør at nettsidene viser gjenstander og fotografier fra hele landet.

Det kan også søkes på kulturminner i landskapet via Riksantikvarens kulturminnesøk.

Rapporter fra ulike arkeologiske utgravinger i Hordaland, Sogn & Fjordane og Sunnmøre finner du her.