Hjem
Avdeling for kulturhistorie

Tingstedet på Hjelle

Ringformet tunalegg fra vikingtid avdekket på Hjelle, Oppstryn.

Rekonstruksjon av tinganlegget

Hovedinnhold

I 2002 ble det undersøkt det som er tolket som et ringformet tunanlegg fra Vikingtid. Det ble funnet blant annet et kokegropfelt og sporene etter tre stolpebygde bygninger som ligger radiært i forhold til hverandre. Mesteparten av anlegget er dessverre tidligere tapt ved anleggelsen av bebyggelse i nyere tid.
Et funn av en angelsaxisk mynt fra begynnelsen av 800 tallet bekrefter dateringen til tidlig vikingtid fra gjenstandsfunnene og de radiologiske dateringene. Anlegget er tolket til å ha en kollektiv funksjon, men mangler typiske funn etter gårdsbosetting. Ringformete tunalegg som dette er svært sjeldent påvist i det arkeologiske materialet. SLike tunanlegg er et utpreget norsk fenomen i jernalder, og det er idag kjent 26 slike anlegg langs hele norskekysten.  Myntfunnet indikerer at brukerne av anlegget var knyttet til et nettverk med kontkat over Nordsjøen, og the Northumbriske riket på de Britiske øyer. Les mer i rapporten.