Hjem

Kvalitet i utdanning

Hovedinnhold

Oversiktsbilde fra Media CIty Bergen (MCB) av studenter og ansatte som deltar på et arrangement

Kvalitetsarbeid er ingen ny idé i høyere utdanning, men forventningene om kvalitet i emner og studieprogram er mer eksplisitte enn tidligere.

For at studieprogrammene skal være oppdaterte og relevante, er samarbeid mellom undervisere, studenter og teknisk-administrative støttespillere avgjørende.   

UiBs strategi for 2023-2030, Kunnskap som former samfunnet, forankrer og gir retning til arbeidet. 

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Kvinne med langt hår og briller smiler til kamera

Benedicte Irgens får status som fremragende underviser

Benedicte Irgens har drevet med undervisning i nesten 40 år – nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

UiB-pris
Tre personer står på scenen og tar imot pris

UiBs Uglepris til emne i sammenlignende politikk

Årets Uglepris går til emnet «SAMPOL223 Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications».

Invitasjon til deltagelse
Flyer til Læringskonferansen
okt 17

UiB Læringskonferanse 2024

Tilknytning, fellesskap, inkludering