Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 16.2.2012

Hovedinnhold

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 16. februar 2012 

Sakliste

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i universitetsstyret 1.12.2011 (utsendt i brev av 16.12.2011).
Protokoll ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

1 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 7.2.2012
Sak nr. 2009/11146

2 Tildelingsbrev for 2012 fra Kunnskapsdepartementet
Saksforelegg av 17.1.2012
Sak nr. 2010/12719

3a* Foreløpig årsregnskap for 2011
Unntatt offentlighet jf. off.l. § 5, annet ledd
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2011/4834

3b Økonomirapport for 2011
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2011/4834

4a Årsrapport for 2011
Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2010/6455

4b Planer for 2012
Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2011/4910

5 Ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 6.2.2012
Sak nr. 2012/1716

6 Forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet
Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2011/939

7 Odontologisk universitetsklinikk – ny organisering
Saksforelegg 3.2.2012
Sak nr. 2008/14786

8 Mål, prinsipper og tiltaksplan for innkjøp
Saksforelegg av 1.2.2012
Sak nr. 2011/5732

9 Handlingsplan for likestilling 2012- 2015
Saksforelegg 30.1.2012
Sak nr. 2009/14134

10 Endringer av forskrifter:

a) Revisjon av universitetets grads- og studieforskrift
Saksforelegg av 2.2.2012
Sak nr. 2011/12002

b) Sensurfrist ved Det juridiske fakultet
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2009/8038

11 Endring av § 24, jf § 8 i valgreglementet for Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 26.1.2012
Sak nr. 2008/13746

12* Klagesak i forbindelse med ph.d.-grad
Unntatt offentlighet iht off.l. § 13, første ledd, jf fvl. § 13, første ledd
Saksforelegg av 3.2.2012
Sak nr. 2007/10999

13 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 7.2.2012
Sak nr. 2009/11171

Orienteringer

Eventuelt

 

 

8.2.2012/mov