Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Opptak ved MN-fakultetet

Lærerstudierett ved MN-fakultetet

Lærere som er ansatt i grunnskolen eller videregående skole kan søke om å ta enkeltemne ved fakultetet.

Hovedinnhold

Lærere som er ansatt i grunnskolen eller videregående skole kan søke om å ta emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, med forbehold om at det er ledig plass på emnet og at eventuelle forkunnskapskrav er oppfylt. Søker trenger samtykke fra arbeidsgiver eller nærmeste leder (navn og telefonnummer til leder må oppgis i søknadsskjemaet).

Søknadsfrist

  • 1. august for opptak til høsten
  • 1. januar for opptak til våren


Søknadsprosess
Søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn fram mot søknadsfristen. Svar på søknaden blir sendt på e-post.
Dersom det er et positivt svar får søker mer informasjon om:

  • Semesterregistrering: melde seg til undervisning og vurdering, betale semesteravgifta, info om emner som er med i undervisningopptaket
  • Pin-kode
  • Studentnummer
  • Studentkonto og læringsplattformen Mitt UiB
  • Eksamen