Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lærerstudierett ved MN-fakultetet

Lærere som er ansatt i grunnskolen eller videregående skole kan søke om å ta enkeltemne ved fakultetet.

Lærere som er ansatt i grunnskolen eller videregående skole kan søke om å ta emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, med forbehold om at det er ledig plass på emnet og at eventuelle forkunnskapskrav er oppfylt. Søker trenger samtykke fra arbeidsgiver eller nærmeste leder (navn og telefonnumer til leder må oppgis i søknadsskjemaet).

Søknadsfrist

  • 1. august for opptak til høsten
  • 1. januar for opptak til våren


Søknadsprosess
Søknadene blir behandlet etter hvert som de kommer inn fram mot søknadsfristen. Svar på søknaden blir sendt på e-post.
Dersom det er et positivt svar får søker mer informasjon om:

  • Semesterregistrering: melde seg til undervisning og vurdering, betale semesteravgifta, info om emner som er med i undervisningopptaket
  • Pin-kode
  • Studentnummer
  • Studentkonto og læringsplattformen Mitt UiB
  • Eksamen