Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: havteknologi

Hvilke jobber får du med en master i havteknologi?

Verdiskapningen i den marine næringen i Norge er svært sentral og voksende. En utdanning i havteknologi gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger innen teknologi hos ulike bedrifter, selskaper og forskningsinstitusjoner innen marin virksomhet og forskning.

Hovedinnhold

Med en sivilingeniørgrad i havteknologi fra Universiteret i Bergen har du enten spesialisering i marin måle- og styringsteknologi eller marine installasjoner. Med kunnskap i havteknologi kan man jobbe med videreutvikling av utstyr til å kartlegge havrommet og havbunnen, overvåkning av tilstanden i havet og utvinning av ressurser på en bærekraftig måte. 

Innenfor det marine næringslivet finnes det arbeidsoppgaver knyttet til marine observasjonsplattformer og marine sensorer, havbunnsinstallasjoner og produksjon. 

En utdanning i havteknologi vil derfor gi muligheter for teknologiske arbeidsoppgaver i industri, offentlig forvaltning, subsea-selskap og ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner relatert til miljøovervåkning, havbruk, fiskeri, utforskning av marine mineralressurser og mye mer. 

Havteknologi er et nytt studie opprettet i 2017. Flere av våre studenter har allerede relevant jobb. 

Les mer om hvorfor Erling valgte å studere havteknologi. 

Les mer om hvilke deltidsjobber våre studenter har:

Hannah er feltarbeider hos Aquabyte