Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisningsprisen 2019

Bjørn Tore Hjertaker er årets beste underviser

Han liker å være godt forberedt og bruker studentaktive læringsformer og eksempler fra næringslivet. Det setter studentene pris på. Fysikkprofessoren er årets underviser ved MatNat-fakultetet 2019.

Undervisningsprisen 2019
SER ALLE: Professor Bjørn Tore Hjertaker ved Institutt for fysikk og teknologi får skryt for å ta seg ekstra av dem som sliter med å henge med.
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg/UiB

Hovedinnhold

Som professor har Bjørn Tore Hjertaker lagt mye arbeid i undervisningen, men med et klart metodisk blikk. I 2017 ble han tildelt tittelen Fremragende underviser.

Innsatsen over flere år blir lagt merke. I nominasjonen fra studentene ved Institutt for fysikk og teknologi heter det at:

Hjertaker er en imøtekommende professor som legger til rette for at alle studentene skal klare å følge undervisningen hans, og han tar seg gjerne tid til de som sliter mest. Han gjør faget interessant ved å oppdatere om dagens forskning og jobber for relevante og spennende praksisplasser.

Fra nominasjonen

I tillegg har Hjertaker som programstyreleder hatt en sentral rolle i utviklingen av sivilingeniør-programmene ved fakultetet. Hele tre studieprogrammer ble i løpet av kort tid bygget opp i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og Sjøkrigsskolen.

Fysikkprofessoren er programstyreleder og faglig ansvar for havteknologi-programmet. Redd for å ta på seg oppgaver har han aldri vært.

– Gratulerer, hva betyr det for deg å få prisen?

– Det er en stor anerkjennelse å bli hedret med Undervisningsprisen. Jeg legger mye tid og krefter i undervisningen for at studentene skal oppleve denne som så inspirerende og faglig engasjerende som mulig. Det er derfor spesielt hyggelig å få nettopp denne prisen, som altså kommer fra studentene selv. Det er også ærefullt å få en pris som tidligere har vært gitt til så mange dyktige undervisere ved MatNat-fakultetet, sier Bjørn Tore Hjertaker.

– Hva er god undervisning?

– For meg er god undervisning godt forberedt, velstrukturert og studentaktiv undervisning som er fundamentert i tydelige læringsmål med tilpassede undervisnings- og evalueringsformer. Jeg synes også den gode undervisningen har fokus på å plassere det som undervises i et større faglig perspektiv. I tillegg mener jeg den gode underviseren skal være en god faglig rollemodell, som møter alle studentene med naturlig høflighet, ærlighet og respekt.

– Hvorfor tror du studentene setter pris på din undervisning?

– Jeg tror studentene setter pris på undervisningen min fordi jeg legger opp til en tydelig struktur i undervisningen, både i emnet som helhet og i hver enkelt forelesning. I tillegg håper jeg studentene opplever, og setter pris på, mitt oppriktige ønske om at alle studentene skal oppleve faglig inspirasjon og entusiasme - og dermed få et så godt læringsutbytte som mulig.

Videre tror jeg studentene også setter pris på at jeg ved passende anledninger i undervisningen viser til aktuelle eksempler med relevans fra næringsliv og aktuell forskning, som er basert på min tidligere arbeidserfaring som forsker ved ABB Corporate Research (undervannsinstrumentering) og som medisinsk fysiker ved Haukeland universitetssykehus (utprøvende kreftbehandling). 

– Hva er ditt beste tips til andre undervisere som ønsker å bli bedre?

– Jeg tenker man skal være forsiktig med å komme med konkrete tips til hvordan andre undervisere kan bli bedre, siden utformingen av den gode undervisningen vil være avhengig av emnet som undervises, samt den faglige bakgrunnen og personligheten til den som underviser. 

Generelt sett mener jeg imidlertid at mye er gjort ved faglig engasjement, godt forberedt undervisning med en tydelig helhetlig struktur, bruk av studentaktive læringsformer og relevante eksempler fra næringsliv og aktuell forskning.

Sist, men ikke minst, er det viktig å legge til rette for en åpen og tillitsfull dialog med alle studentene i undervisningen, understreker Hjertaker.
 

Han legger hvert år ned et stort arbeid i å finne relevante og spennende praksisplasser til studentene. Hjertaker møter alltid studentene med et smil og bryr seg om hvordan det går. Det skal mye til for å finne en professor som brenner like mye for jobben sin som det Hjertaker gjør.

Fra nominasjonen