Hjem
Det medisinske fakultet

Internasjonalisering i forskerutdanningen ved MED

Informasjon om å reise ut som ph.d.-kandidat og om fakultetets medlemskap i internasjonale organisasjoner som arbeider for å fremme doktorgradsutdanning innen medisin og helsefag.

Bildet viser NorDocs logo

NorDoc

Det medisinske fakultet er medlem av NorDoc, et nordisk nettverk for doktorgradsutdanning innen helsefag. 

Alle ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet kan delta på kurs ved andre medlemsuniversitet på like vilkår som lokale kandidater. 

Organisasjonen holder også et årlig PhD Summit, en konferanse for nordiske ph.d.-kandidater som tar opp aktuelle tema som karriere, Open Science og innovasjon. 

NorDoc ønsker å invitere alle nordiske fakulteter innen helsefag til å delta i nettverket og bidra med aktiviteter og kurs.

NorDoc initierer, tilrettelegger og intensiverer samarbeidet mellom de nordiske doktorgradsinstitusjonene for å sikre høyest mulig kvalitet i doktorgradsutdanningen innen helsefag, og fjerne hindringer for samarbeid på tvers av landegrensene i Norden. Videre mål er å fremme og oppmuntre til mobilitet av doktorgradskandidater og forskere mellom de nordiske landene, og utvide kunnskapen om og forståelsen av doktorgradsutdanningen i Norden.

Orpheus

Det medisinske fakultet er medlem av ORPHEUS, en europeisk organisasjon for doktorgradsutdanning innen biomedisin og helsefag.

BEST PRACTICES FOR PHD TRAINING (PDF) ble publisert i 2016 og er et resultat av arbeidet i organisasjonen. Det medisinske fakultet følger disse "best practice"-standardene, og har dermed oppnådd ORPEHUS-label. 
 

Støtte til utenlandsopphold

Det medisinske fakultet tilbyr støtte til utenlandsopphold for sine stipendiater

Andre kandidater må søke støtte gjennom sine egne finansieringsinstitusjoner eller arbeidsgivere.