Hjem
Det medisinske fakultet

Internasjonalisering i forskerutdanningen ved MED

Informasjon om å reise ut som ph.d.-kandidat og om fakultetets medlemskap i internasjonale organisasjoner som arbeider for å fremme doktorgradsutdanning innen medisin og helsefag.

Bildet viser NorDocs logo

Hovedinnhold

NorDoc

Det medisinske fakultet er medlem av NorDoc, et nordisk nettverk for doktorgradsutdanning innen helsefag. 

Alle ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet kan delta på kurs ved andre medlemsuniversitet på like vilkår som lokale kandidater, og kandidater ved NorDocs medlemsinstitusjoner kan delta på våre forskerkurs så langt det er plass på kurset. Det er laget en egen database for dette: COURSES | nordoc (nordochealth.net)

Organisasjonen holder også et årlig PhD Summit, en konferanse for nordiske ph.d.-kandidater som tar opp aktuelle tema som karriere, Open Science og innovasjon. 

NorDoc Summit Bergen 2022

NorDoc ønsker å invitere alle nordiske fakulteter innen helsefag til å delta i nettverket og bidra med aktiviteter og kurs.

NorDoc initierer, tilrettelegger og intensiverer samarbeidet mellom de nordiske doktorgradsinstitusjonene for å sikre høyest mulig kvalitet i doktorgradsutdanningen innen helsefag, og fjerne hindringer for samarbeid på tvers av landegrensene i Norden. Videre mål er å fremme og oppmuntre til mobilitet av doktorgradskandidater og forskere mellom de nordiske landene, og utvide kunnskapen om og forståelsen av doktorgradsutdanningen i Norden.

Orpheus

Det medisinske fakultet er medlem av ORPHEUS, en europeisk organisasjon for doktorgradsutdanning innen biomedisin og helsefag.

BEST PRACTICES FOR PHD TRAINING ble publisert i 2016 (oppdatert i 2020), og er et resultat av arbeidet i organisasjonen. Det medisinske fakultet følger disse "best practice"-standardene, og har dermed oppnådd ORPEHUS-label. 
 

Støtte til utenlandsopphold

Det medisinske fakultet tilbyr støtte til utenlandsopphold for sine stipendiater

Andre kandidater må søke støtte gjennom sine egne finansieringsinstitusjoner eller arbeidsgivere.