Hjem
Det medisinske fakultet

Forskningstermin

Fast ansatte professorer og førsteamanuenser i minst 50 % stilling, kan søke om forskningstermin.

Forskning
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Opptjeningstid for 1 års forskningstermin er 6 års samlet tjeneste som professor eller førsteamanuensis i minst 50 % stilling, eller et 1/2 år etter 3 års tjeneste. Kvinnelige førsteamanuenser har halv opptjeningstid. Søknadsskjema fylles ut og leveres inn til instituttledelsen som prioriterer søknadene og sender sine anbefalinger til fakultetet.

Frist for å sende søknad til instituttet: 01.04. hvert år
Frist for å sende søknad til fakultetet: 01.05. hvert år

Skjema:

Søknadsskjema

Rapporteringsskjema - utenlandsopphold