Hjem
Det medisinske fakultet
Veiledning

Veilederopplæring for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

PhD Supervision
Det medisinske fakultet tilbyr kurs og seminarer som faglig påfyll for ph.d.-veiledere
Foto/ill.:
colorbox.com

Hovedinnhold

Obligatoriske e-læringskurs for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet 

  • Course for PhD supervisors
    Under revidering!
    Oppdatert kurs lanseres i løpet av våren 2024.

  • Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning
    Meld deg på og ta kurset på MittUiB
    Interne veiledere kan hente frem kurset selv. Veiledere som ikke har UiB-innlogging, kan sende en epost til phd@med.uib.no for registrering. 

Seminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet tilbyr årlig et heldagsseminar med faglig påfyll for veiledere. Seminaret holdes sentralt i Bergen. I tillegg holdes det et kortere seminar 2-3 ganger hvert semester der aktuelle tema tas opp.

Oversikt over tidligere seminarer

20.03.2024: How to give good written feedback to PhD candidates: A seminar for PhD Supervisors

Tid: 20.03.2024

Sted: Workshoprommet, 1. etasje, Eitri

Programmet for seminaret kan lastes ned her

Det medisinske fakultet holdt nylig et seminar for ph.d.-veiledere i Eitri Medisinsk Inkubator. Førsteamanuensis Robert Morris Gray Jr. ved institutt for pedagogikk (UPED programmet) var invitert til å snakke om temaet «Hvordan gi skriftlig tilbakemelding til ph.d.-kandidater». Dette er et tema av stor betydning i den akademiske reisen til en ph.d.-kandidat.
MD Gard Johanson er en ph.d.-kandidat ved Klinisk institutt 1, og var invitert til å dele erfaringer og utfordringer med å motta tilbakemelding fra veiledere.  

Seminaret var engasjerende og fullpakket med forskningsbasert presentasjon ved førsteamanuensis Gray som omhandlet blant annet prinsipper for effektiv tilbakemelding, hva veiledere bør inngå når de gir tilbakemelding, og mye mer. En av de unike aspektene ved dette seminaret var muligheten for veiledere til å ta med eksempeltekster som de hadde slitt med å gi tilbakemelding på. Under seminaret kunne de jobbe med disse tekstene og motta konstruktiv råd fra sine kollegaer.

21.04.2023: Heldagsseminar for ph.d.-veiledere

Tid: 21.april.2023 08:30 - 15:30

Sted: Workshoprommet, 1. etasje, Eitri

Programmet for heldagsseminaret kan lastet ned her

Tema: For å lære mer om temaet og foredragsholder se på denne videoen.

 

29.11.2023: Publiseringsetikk

Tid: 29.11.2023 kl. 08:30 - 09:45

Sted: Styrerommet, Armauer Hansens Hus

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til frokostseminar for våre ph.d.-veiledere. 

Teamet denne gangen er publiseringsetikk. Vitenskapelig publisering skal fremme kvalitet, men det er mye som tyder på at dagens publiseringssystem kan være en kilde til forskningsetiske spenninger og utfordringer. 

Vi har invitert professor Trine B. Haugen fra institutt for naturvitenskapelige helsefag, ved OsloMet, som skal ha et foredrag om publiseringsetikk til våre ph.d.-veiledere. 

Meld deg på seminaret og vær med på en god diskusjon etter professor Haugen sitt foredrag. 

23.11.2022: Veiledningsrelasjon 

Tid: 23.11.2022 kl.12:00 - 13:30

Sted: Styrerommet, Armauer Hansens Hus
 

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med professor Sigrunn Eliassen

Professor Eliassen er visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun var en av vinnerne til Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for framragende undervisning for 2021. Hun forsker blant annet på evolusjon av samarbeid som har blitt omtalt som banebrytende i Nature.

På veilederlunsjen skal hun holde foredrag om hvordan veiledning er en sentral del av ph.d.-kandidatenes faglige utvikling og viktig for nettverksbygging, innføring i forskningspraksis og utvikling av ferdigheter for videre karriere. Samtidig er denne læringsformen tidskrevende og potensielt sårbar dersom veiledningsrelasjonen ikke fungerer. Forskning viser at kvaliteten på avhandlingen og sannsynligheten for at kandidatene gjennomfører er avhengig av ulike sider kandidat-veileder interaksjon. 

Etter foredraget inviteres det til diskusjon om hvordan samarbeid i forskningsgrupper, faglige nettverk og på institusjonsnivå er viktig for å skape solide veiledningsmiljø. 

 

11.02.2022: Skikk og bruk i medisinsk forskning

Tid: 11.02.2022 kl. 12:00 - 13:00

Sted: Digitalt møterom 

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med professor Nina Langeland om forskningsetikk.

Temaet på foredraget er: "Skikk og bruk i medisinsk forskning, og gode råd når det søkes om etisk godkjenning" 

 

21.09.2021: Hvordan gjennomføre en god midtveisevaluering

Tid: 21.09.2021 11:30 - 12.30 
Sted: Digitalt møterom

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med professor Marit Øilo.

Temaet på foredraget er: How to obtain a good midway evaluation?  

Seminaret vil holdes på engelsk. 

 

16.04.2021: Tverrfaglig veiledning

Tid: 16.04.2021 11.30-12:30

Sted: Digitalt møterom

Det medisinske fakultet har gleden av å invitere til foredrag og påfølgende diskusjon med professor Ingfrid S. Haldorsen. 

Haldorsen er leder for Mohn Medical Imaging and Visualization (MMIV). Som leder for et forskningssenter med så ulik kompetanse blant forskerne, er Haldorsen særlig opptatt av å motivere til tettere samarbeid på tvers av fagområder. Vi ser frem til å dra nytte av hennes erfaringer. 

Velkommen og vel møtt!