Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Veiledning

Veilederopplæring (ph.d.) ved Det medisinske fakultet

Siden 2017 skal alle interne hovedveiledere for ph.d.-kandidater ha gjennomført e-læringskurs for veiledere. I tillegg tilbyr fakultetet faglig påfyll gjennom et årlig heldagsseminar og frokost-/lunsjseminar.

Det medisinske fakultet tilbyr kurs og seminarer som faglig påfyll for ph.d.-veiledere

Her får du en kort oversikt over fakultetets tilbud til de som veileder på ph.d.-nivå

 

E-læringskurs

Det obligatoriske e-læringskurset er tilgjengelig i Mitt UiB: https://mitt.uib.no/courses/1061 

 

Dagsseminar

Hvert år siden 2010 har Det medisinske fakultet hver høst tilbudt en hel dag med faglig påfyll for veiledere. Seminaret holdes sentralt i Bergen.

Sjekk UiBs kalender for informasjon om dato og påmelding

 

Frokost-/lunsjseminarer

2-3 ganger hvert semester holdes det et kortere seminar (1,5 time) der to aktuelle tema tas opp. Seminarene holdes vanligvis i styrerommte på Armauer Hansens Hus. 

Sjekk UiBs kalender for informasjon om dato og påmelding