Hjem
Det medisinske fakultet
Veiledning

Veilederopplæring for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Forskerutdanning ved Det medisinske fakultet, UiB

Det medisinske fakultet tilbyr kurs og seminarer som faglig påfyll for ph.d.-veiledere

Hovedinnhold

Her får du oversikt over fakultetets tilbud til ph.d.-veiledere. 

E-læringskurs

Siden 2017 skal alle interne hovedveiledere for ph.d.-kandidater ha gjennomført e-læringskurs for veiledere. Fra 2021 skal interne veiledere også gjennomføre kurset "Behandling av personopplysninger i medisinske og helsefaglig forskning".
E-læringskurset for veiledere er tilgjengelig i Mitt UiB: https://mitt.uib.no/courses/1061 

Kurset i "Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning" er også tilgjengelig i Mitt UiB: https://mitt.uib.no/enroll/T93PT4

Kursene er obligatorisk for interne hovedveiledere, og for intern medveileder dersom hovedveileder er ekstern, men anbefales for alle.  

Interne veiledere kan hente frem kurset selv. Veiledere som ikke har UiB-innlogging, kan sende en epost til phd@med.uib.no for registrering.  

Seminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet tilbyr årlig et heldagsseminar med faglig påfyll for veiledere. Seminaret holdes sentralt i Bergen. I tillegg holdes det et kortere seminar 2-3 ganger hvert semester der aktuelle tema tas opp.

Her er en oversikt over tidligere seminarer

-  Veilederlunsj 23.11.2022 "Hvordan veiledning er en sentral del av ph.d.-kandidatenes faglige utvikling og viktig for nettverksbygging"

-  Veilederlunsj 11.02.2022 "Skikk og bruk i medisinsk forskning, og gode råd når det søkes om etisk godkjenning"

- Veilederlunsj 21.09.2021 "Hvordan gjennomføre en god midtveisevaluering"