Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | MEDISIN

Folattilskudd reduserer risiko for misdannelser hos nyfødte

Barn av mødre som tok folattilskudd eller multivitaminer før og under svangerskapet hadde redusert risiko for medfødte misdannelser i ulike organer, viser UiB-studie.

Multivitaminer.
Folattilskudd eller multivitaminer kan redusere faren for misdannelser hos nyfødte.
Foto/ill.:
Colourbox.

Det viser en studie basert på data fra Medisinsk Fødselsregister i perioden 1999 til 2013. Forskerne sammenlignet barna til mødre som tok folat- eller multivitamintilskudd før og under svangerskap, med barna til kvinner som ikke brukte tilskudd, og så på forekomsten av medfødte misdannelser. 

– Medfødte misdannelser er forbundet med økt sykelighet og dødelighet i nyfødtperioden og i barneårene. Globalt er medfødte misdannelser en viktig årsak til død for barn under fem år, sier PhD-kandidat Trude Gildestad ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, som er førsteforfatter av studien. 

Redusert risiko

Da forskerne så på alle misdannelsesgrupper samlet, fant de at de barna som hadde mødre som tok folat- eller multivitamintilskudd før og under svangerskapet hadde en svak redusert risiko for misdannelser generelt.

Mer spesifikt fant de at tilskudd av folat eller multivitaminer var forbundet med redusert risiko for misdannelser i bukvegg, defekter i lemmer, og hypospadi (en misdannelse blant gutter der urinrørsåpningen er på undersiden av penis). Disse sammenhengene var sterkere.

Resultatene av sammenligningen viste blant annet at inntak av folat- og multivitamintilskudd reduserte risikoen for:

  • Misdannelser i bukvegg med rundt 40 prosent.
  • Misdannelser i lemmer, samt klumpfot med 20 prosent.
  • Hypospadier med rundt 20 prosent.

Studien er nylig publisert i British Journal of Nutrition.
 

Nasjonal anbefaling

I Norge, som i de fleste andre land i verden, anbefaler man at alle kvinner tar folattilskudd en måned før og i de første 12 ukene av svangerskapet. Anbefalingen er basert på tidligere studier som har vist at folattilskudd reduserer risikoen for en gruppe misdannelser som kalles nevralrørsdefekter, inkludert ryggmargsbrokk. 

Det har likevel vært uklart om folattilskudd reduserer risikoen for andre misdannelser hos nyfødte.

– Vår studie tyder på at tilskudd av folat eller multivitaminer er forbundet med redusert risiko for flere misdannelsesgrupper, sier Trude Gildestad.