Hjem
Det medisinske fakultet
VESTLANDSLEGEN

De første Vestlandslegene er på plass

Minst 20 av høstens ferske medisinstudenter skal ta halve utdanningen sin ved Stavanger universitetssjukehus fra 2024. Årets kull er dermed det første som inngår i den nye Vestlandslege-modellen.

Vestlandslegene UiB
Medisinstudentene (f.v) Sofie Josefine Lund Vassbø (Sandnes), Jesper Andreas Viste (Sandnes) og Helle Skjærpe (Nærbø) er blant det første kullet med potensielle Vestlandsleger.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen.

Hovedinnhold

– Det er en trygghet i det at vi kan komme hjem om tre år, sier medisinstudent Helle Skjærpe fra Nærbø. 

Skjærpe har nettopp begynt på legestudiet. Hun er med i det aller første kullet med medisinstudenter ved Universitetet i Bergen (UiB) som inngår i den nye studieplanen Vestlandslegen.

Hensikten med Vestlandslegen er å utdanne leger på og for Vestlandet, og er et svar på Grimstadsutvalgets rapport fra 2018. Rapporten konkluderte med et stort behov for å øke utdanningen av leger i Norge. 

I tråd med rapporten, vedtok Stortinget i 2020, at det skulle opprettes 20 nye studieplasser ved UiB. Det er disse som UiB ønsket å legge til Stavanger universitetssjukehus. Sykehuset og UiB har nå inngått en avtale med tanke på å utvikle universitetssykehuset for dette formålet.

Siste halvdel ved nytt sykehus

Dette innebærer blant annet at minst 20 av medisinstudentene som starter sitt studium ved UiB høsten 2020, reiser til Stavanger universitetssjukehus i januar 2024, for å fullføre en treårig klinisk utdanning der. Det skjer like etter at Stavanger får nytt sykehus i 2023.

– Det å få muligheten til å ta siste halvdel ved et helt nytt sykehus tror jeg er en god mulighet til å lære mye. For meg betyr det ikke så mye om utdanningen ligger nært der jeg kommer fra, men at det tas i bruk nye retningslinjer og avansert teknologi som er relevant for fremtiden, sier Jesper Andreas Viste fra Sandnes.

– For meg betyr det heller ikke så mye hvor praksisen er, men det er uansett bra ordning å få praksis fra flere steder, sier Sofie Josefine Lund Vassbø, som også er fra Sandnes.

Ikke avgjort hvem som reiser

Hvem som skal til Stavanger av de rundt 200 nye medisinstudentene er ennå ikke avgjort, ifølge professor Steinar Hunskår, prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, UiB. 

– Vi satser primært på at det melder seg nok frivillige til denne spennende og nyskapende muligheten, sier Hunskår.

– Noen må være de første. Kanskje vi kan være med på å bane vei, slik at det både blir populært og enklere å sende flere studenter til Stavanger etterhvert, sier medisinstudent Helle Skjærpe.