Hjem
Det medisinske fakultet
COVID-19 | VAKSINE

– De fattige landene bør få en større andel koronavaksine

Til forskjell fra WHO, foreslår UiB-professor Ole Frithjof Norheim at fattige land bør bli tydeligere prioritert når det gjelder fordeling av covid-19-vaksine.

Ole Frithjof Norheim
Professor Ole Frithof Norheim mener at fattige land bør få en større andel av en fremtidig koronavaksine.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen.

Hovedinnhold

Når en effektiv koronavaksine blir godkjent vil det ikke være nok til alle. Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre har lovet at en vaksine skal fordeles rettferdig mellom landene, men ingen har definert hva rettferdig fordeling er. 

– Rettferdig fordeling bør bety å arbeide for redusert barnedødelighet og fattigdom. Man bør prioritere de fattige landene først, sier professor Ole Frithjof Norheim ved Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Universitetet i Bergen.

Går mot WHOs anbefaling

Dette synspunktet går mot WHOs anbefalinger, som foreslår å fordele vaksine etter hvor mange helsearbeidere det finnes i hvert land og hvor mange som er i høyrisikogruppen. Som regel er det snakk om eldre personer og de med kroniske sykdommer, som fattige land har færre av.

– Denne modellen vil helt klart favorisere høyinntektsland, ikke de dårligst stilte landene, påpeker Norheim. 

Sammen med kolleger fra en rekke land, argumenterer Norheim for sitt syn i en artikkel i det vitenskapelige magasinet Science.

– En mer rettferdig modell

Norheim og hans kolleger foreslår heller en ny modell som bygger på flere år med forskning og etiske argumenter rundt rettferdig global fordeling og prioritering av medisinske ressurser. 

– Ved å bygge på etablerte prinsipper for rettferdig fordeling, så har vi skreddersydd en modell spesifikt for de utfordringene som covid-19 har skapt internasjonalt, sier Norheim. 

Praktisk verktøy for myndigheter

Ifølge Norheim er modellen et praktisk redskap, som hjelper de ansvarlige partene med å fordele vaksiner rettferdig måte. 

– Ansvaret for å anvende modellen ligger på lands myndigheter, internasjonale organisasjoner og vaksineprodusenter, sier Ole Frithjof Norheim.