Hjem
Det medisinske fakultet
FORSKNING | COVID-19

– Urovekkende mange bryter karanteneplikten

Svært mange overholdt ikke karantene eller isolasjon i forbindelse med covid-19, viser en ny studie fra UiB og FHI.

Karantene
Flere bryter karantenereglene ettersom tiden går.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

– Særlig personer uten symptomer på covid-19, brøt karanteneplikten, sier professor Bjarne Robberstad ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB). Han har vært med å utføre en studie om overholdelse av karantene. 

Studien som pågikk fra april til juli i år viste at: 

  • 42 prosent av deltakerne overholdt karanteneplikten.
  • 28 prosent av de uten symptomer overholdt karanteneplikten.
  • 69 prosent av de med symptomer overholdt karanteneplikten.

Studien, som blir publisert i neste uke, er et samarbeid mellom UiB, Folkehelseinstituttet (FHI), London School of Hygiene and Tropical Medicine og forskningsinstitusjoner i en rekke Europeiske land. Studien ble gjennomført april til juli 2020. Studien baserer seg på selvrapportering. Deltakerne ble spurt i fire omganger om de ble satt i karantene eller isolasjon og om de overhold denne. I et nasjonalt representativt panel deltok i alt 1704 personer mellom fra 18-89 år.

Studien er publisert i Eurosurveillance.

Flest overholdt karantene i april

Det var flest som overholdt karantene eller isolasjon i april, like etter nedstengningen i Norge. Etterlevelsen ble halvert de påfølgende månedene og særlig blant personer over 50 år og blant personer uten symptomer.

– Tallene må tolkes med varsomhet. Selvrapportering innebærer alltid en viss usikkerhet, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI, i en pressemelding. 

– Nedslående tall

I likhet med Forland, mener Robberstad at tallene fra studien er nedslående. De er likevel i tråd med forskning og erfaring fra tidligere pandemier, som viser at det er vanlig at befolkningen i økende grad bryter myndighetenes anbefalinger etter hvert som tiden går. 

– Vi som har stått bak studien har vært opptatt av at dette er informasjon som bør vere en del av det offentlige ordskiftet, og at man bør vurdere tiltak som motiverer folk til bedre etterlevelse av karantene og isolasjon, sier Bjarne Robberstad.