Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet | Forskning

Ny UiB-studie viser doblet risiko for hjerteinfarkt for kvinner med lett forhøyet blodtrykk

Kvinner med et lett forhøyet blodtrykk i 40-årene, har dobbelt så stor risiko for å få hjerteinfarkt i 50-årene, viser en fersk studie fra UiB. – Dette viser hvorfor det er viktig at alle voksne kvinner kontrollerer blodtrykket, sier forsker og lege Ester Kringeland.

bilde av kinne som måler blodtrykket
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Resultatene fra studien ble nylig publisert i tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology. I studien har et forskerteam ved UiB brukt data fra over 12.000 kvinner og menn som har deltatt i Helseundersøkelsene i Hordaland.

– Tidligere studier har antydet på at høyt blodtrykk er en særlig sterk risikofaktor for hjertesykdom hos kvinner. Vi ønsket å undersøke om et lett forhøyet blodtrykk gir en høyere risiko for hjertesykdom hos kvinner enn hos menn, sier Ester Kringeland.

Hun er stipendiat ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Klinisk Institutt 2, er spesialist i indremedisin og jobber også som lege ved hjerteavdelingen på Haukeland universitetssjukehus. 

Doblet risiko for hjerteinfarkt

Forskerne har brukt data fra Helseundersøkelsene i Hordaland, der kvinner og menn har blitt undersøkt i starten av 40-årene og deretter fulgt opp i en periode på 16 år. Målet var å finne sammenhengen mellom lett forhøyet blodtrykk og risiko for hjerteinfarkt hos kvinner og menn.

– Vi fant at det å ha et lett forhøyet blodtrykk tidlig i 40 årene, dobler risikoen for hjerteinfarkt i 50-årene hos kvinner, sier Kringeland. Forskerne fant imidlertid ikke tilsvarende risiko for menn.

Lett forhøyet blodtrykk er i denne sammenhengen definert som blodtrykk 130-139/80-89 mmHg. I Norge regnes dette som «høyt normalt blodtrykk».

Studien slår fast at å ha et høyt blodtrykk er en sterkere risikofaktor for hjertesykdom hos kvinner enn hos menn. 

– Dette er et viktig funn fordi hjerteinfarkt er den vanligste enkeltårsak til at kvinner dør i Norge, og en viktig årsak til arbeidsuførhet og nedsatt livskvalitet. Risiko for hjerteinfarkt øker ved et lavere blodtrykk hos kvinner, allerede før blodtrykket kan regnes som høyt etter dagens retningslinjer. Allikevel er terskelen for behandling av høyt blodtrykk den samme for begge kjønn. I utarbeidelsen av nye retningslinjer bør man vurdere å innføre kjønn-spesifikke definisjoner for høyt blodtrykk, sier Kringeland.

Hun anbefaler at voksne kvinner sjekker blodtrykket regelmessig hos fastlegen for at høyt blodtrykk skal oppdages og behandles tidlig.

– Vår studie viser betydningen av dette, legger hun til.  

Forskjeller mellom kjønnene

Studien antyder to mulige hovedhypoteser for hvorfor man ikke ser den samme risikoen hos menn. Den ene hypotesen dreier seg om at unge kvinner normalt har lavere blodtrykk enn jevnaldrende menn.

– For å nå terskelverdien for høyt blodtrykk (140/90 mmHg), har blodtrykket steget relativt mer hos kvinner enn menn, og kvinnene kan ha et mer avansert sykdomsbilde. Den andre hypotesen indikerer at høyt blodtrykk gir mer forandringer i pulsårene hos kvinner enn menn. Dette samsvarer med tidligere funn fra vår forskningsgruppe som har vist at kvinner lettere får blodtrykksskade i hjertet.

Kringeland understreker at hypotesene krever mer forskning for å bli bekreftet. 

Bør måles minst hvert femte år

Generelt blir det anbefalt at voksne kvinner og menn sjekker blodtrykket sitt minst hvert femte år. Har kvinner i tillegg andre risikofaktorer for hjertesykdom som fedme, autoimmun sykdom, svangerskapskomplikasjoner eller foreldre med høyt blodtrykk, bør blodtrykkes sjekkes oftere, hvert 1-2 år.

– Det anbefales ellers å spise sunt, trene regelmessig, opprettholde normal kroppsvekt og begrense  inntaket av alkohol og salt, sier stipendiaten.

Forskerne ved «Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner» skal nå jobbe videre med resultatene for å finne flere svar på sammenhengen mellom blodtrykk og hjertesykdom. Senteret ble etablert 1. juni 2020 og er en del av medisinsk fakultet.

Senteret skal være en drivkraft og møteplass som «fremmer forskning på hjertesykdom hos kvinner gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom forskere, institutter, institusjoner og organisasjon».

Klikk på lenken under for å helse hele artikkelen: 

https://academic.oup.com/eurjpc/advance-article/doi/10.1093/eurjpc/zwab068/6275964 

Les mer om forskningsaktiviteten her: Uib.no/kvinnehjerte