Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Pasienter ønsker hjelp av fastlegen sin til å bli mer aktive

De fleste av de som oppsøker sin fastlege er for lite aktive. 85 prosent vil øke aktivitetsnivået og blant dem vil over halvparten at fastlegen hjelper dem med å nå målet, viser ny UiB-studie.

ung kvinne gjør knebøy ute. Hun har håret i en hestehale, det er urbant landskap rundt henne. Hun har en lysegrå genser på seg og mørkeblå bukser
Om lag 70 prosent av den generelle befolkningen klarer ikke å nå helsemyndighetenes mål om fysisk aktivitet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Lite fysisk aktivitet er en kjent årsak til, og også konsekvens av, sykdom. Norske helsemyndigheter anbefaler alle voksne til å holde seg fysisk aktive med moderat til høy intensitet 30 minutter minst fem dagen i uken

– Om lag 70 prosent av den generelle befolkningen klarer ikke å nå dette målet, forteller fastlege og førsteamanuensis Thomas Mildestvedt ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Han er hovedveileder for medisinstudentene Frida Falskog og Ane M. Landsem som i sin hovedoppgave har undersøkt hvordan det står til med aktivitetsnivået til de som oppsøker fastlegen sin.

– 80 prosent av pasienter på venterommet hos fastlegen oppnår ikke helsemyndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet, men nesten alle (85 %) er motivert til å gjøre noe med det, sier han.

Blant disse ønsker halvparten hjelp av fastlegen til å komme i gang.

– Aktivitetsklokker kan motivere

Mildestvedt mener at studien har en klar beskjed til fastlegene:

– Det viser at de som kommer innom fastlegekontoret ofte er for lite aktive, og at mange av dem ønsker fastlegens aktive støtte til å komme i gang.

Hvordan kan man best hjelpe denne gruppen? Mildestvedt understreker at mer forskning trengs, men har et forslag: 

– Det er kommet veldig rimelige og presise aktivitetsklokker som kan måle fysisk aktivitet, og som på en god måte kan brukes til å konkretisere mål. Det kan være et nyttig verktøy for både fastlegene og pasientene. Vi vet av tidligere forskning at mange motiveres av konkrete mål, sier Mildestvedt.

Viktig med forskning på fastlegekontorene

De så også på pasientenes opplevelse av egen helse. De som var minst aktive var også de som opplevde sin egen helse som dårlig, men de var også de som ønsket hjelp av fastlegen til å øke aktivitetsnivået.

Mildestvedt mener det er viktig å forske på fastlegenes pasienter:

– Fastlegene møter ikke «den generelle befolkningen», men pasienter som har gått hos legen. Hvem er de, og hva trenger de? Som forskere vil vi hjelpe fastlegene til å finne ut mer om denne gruppen, sier han.

Les artikkelen her: Patients want their doctors’ help to increase physical activity: a cross sectional study in general (tandfonline.com)